Cuma Namazı ile İlgili Sorular – 4

By | 25 Eylül 2014

cuma-namazi-ile-ilgili-sorular1. Hutbenin sünnetleri nelerdir?

Hutbenin sünnetleri; dışındaki ve hutbe sırasındaki sünnetler olarak iki ana grupta sıralanabilir.

Hutbenin dışındaki sünnetleri:

• Hatibin hadesten temiz olması. Yani abdestli olması.

• Hatibin namazda olması gerektiği gibi setr-i avrete uymuş olması.

• Geçerli bir özür olmadıkça, hatibin hutbeyi ayakta okuması.

• Hatibin henüz hutbeye başlamadan önce ve iki hutbe arasında minberde oturması. Bu oturuş; en az bir kıraat miktarı olmalıdır. Yani bir uzun veya iki kısa ayet okuyacak kadar bir süre olmalıdır.

• Hatibin hutbeyi cemaate yönelik okuması.

• Hatibin hutbeyi (aşırı olmamak kaydıyla) cemaate duyuracak şekilde yüksek sesle okuması. Birinci hutbenin ikinci hutbeden daha yüksek sesli olması.

• Hatip minbere çıkıp oturduktan sonra iç ezanın okunması ve hutbenin bitişinde cuma namazı için ikamet getirilmesi.

• Hutbenin minber üzerinde okunması.

• Ezanın hatibin huzurunda okunması.

Okuma sırasındaki sünnetleri de şunlardır:

• Hutbeye başlamadan önce minberde oturmak.

• Hutbeye başlarken gizlice Eûzü – Besmele çekmek.

• Her iki hutbeye de Elhamdülillah ifadesiyle başlamak ve yüce Allah’ı uygun ifadelerle övmek.

• Şehadeteyn’i, yani; Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû ifadelerini okumak.

• Her iki hutbede de Hz. Peygamber (s.a.v)’e salat selâm getirmek.

• Hamd ü senâyı ve salât ü selâm’ı ikinci hutbede de tekrar okumak.

• Cemaate nasihatta bulunmak, dini bilgileri aktarmak ilâhî azaptan kurtuluş yollarını öğretmek.

• Kur’an’dan bir ayet okumak. Okunan ayetin miktarı namazdaki asgarî kıraat miktarıdır. Yani en az üç kısa veya bir uzun ayet miktarıdır.

• İki hutbe arasında oturmak.

• İkinci hutbede bütün Müslümanlar için dua etmek.

• Her iki hutbeyi de fazla uzatmamak.

• Hutbe bitince müezzinin kamet getirmesi.

2. Cuma namazını hatipten başka bir şahsın kıldırması münasip olur mu?

Cuma namazını hatipten başka birinin kıldırması münasıp olmaz. Mekruh işlenmiş olur. Ancak namaz esnasında imamda bir özür vuku bulursa yerine birinin geçirilmesi caiz olur.

3. Hatip hutbeye çıktığı zaman namaz kılınır, konuşu lur mu?

Hatip hutbeye çıktığı zaman namaz kılınmaz veya konuşulmaz. Bu caiz değildir. Namazda haram olan her şey hutbe de haramdır. Yemek, içmek, konuşmak, kerahet-ı tahrimiyye ile mekruhtur (veya) haramdır. Velev ki teşbih veya selam almak yahut iyiliği emir kabilinden olsun. Bilakis susup dinlemek icap eder. Ayrıca hatip duaya başlarsa cemaatin el kaldırmaları ve aşikâre dil ile âmin demeleri caiz olmaz. Bunu yaparlarsa günahkar olurlar. Keza; Peygamber (s.a.v) zikredilince cemaatin aşikâre olarak salavat getirmeleri de caiz değildir, mekruhtur. Bunu kalpleri ile yaparlar.
4. Hutbe okunurken aksırıp da “elhamdülillâh” diyen birine “yerhamükellâh” denir mi?
Hutbe esnasında insanların konuşmaları, teşbih okumaları, aksırıp da “el-hamdülillâh” diyene “yerhamükellâh” demeleri, selam almaları mekruhtur.