Nazardan Koruyacak Dualar

By | 25 Eylül 2014

nazardan-koruyacak-duaPeygamberimiz Torunları Haşan ve Hüseyin’i nazardan ve kötülüklerden korumak için şu duaları okurdu.
Ü’izüküma bi kelimatillahi’t-tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin.
“Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlıyorum.”
Abdullah ibni Abbas (r.a) kendisine okunmak üzere getirilen küçük çocuklakları okur, bilhassa nazar için şu manevi reçeteyi uygulardı.
Tam bir itikat üzere okursa, Allahü Teala’nm izniyle şifa olur. Yeni doğan çocuğu nazardan ve şeytanın şerrinden korumak için, bir kağıda üç adet Besmele-i Şerif’i yazıldıktan sonra:

Selamun kavlen mir rabbir rahim.

Ayetide yazılıp yanında bulundurulursa, Allah’ın izniyle şifa olur.