Cinsel Haramlardan Korunmak ve Doyuma Ermek İçin Evliliğe Teşvik Edici Durumlar

By | 22 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

Yabancı Erkekle Kadının Yalnız Bir Arada Olması HaramdırYüce Rabbimiz, cinsel haramlardan korunanları övmüş, onlara büyük mükâfatlar vaad etmiştir. (Müminûn 5-6, Ahzab 35) Rûm sûresinin 21. âyetinde ise bizim için kendi türümüzden eşler yaratmasını ve aramızda cinsel cazibe ve sevgi halketmesini bedenî ve ruhî huzura erme ile amaçlandırmıştır. Böylece çok yönlü doyumun gerekliğine işaret buyurmuştur.

Bütün hayatı yaşayan canlı Kur’ân olduğu için Sevgili Peygambe­rimiz çocuk için evliliğe yüreklendirdiği gibi, cinsel haramlardan ko­runmak, bedenî ve rûhî ve tatmine/doyuma ermek için de evliliğe teşvik etmiştir.

-Salât ve selâm üzerine olsun- O, haramlardan korunmak için ev­liliğe yönlendirme olarak değerlendirebileceğimiz hadîslerinde şöyle buyurur:

Korunmak için evlenene Allah yardım eder.

“Hürriyetine kavuşmak için belirlenen meblağı ödemek üzere çalışan savaş esirine, Allah yolunda savaşan kişiye ve cinsel haramlardan korunmak i in evlenmek isteyen insana, evet bu üç zümreye Allah mutlaka yardım edecektir.

Kadın, cinsel haramlardan korunmak için alınır.

“Sosyal konnumundan yararlanmak için bir kadınla evlenen kişinin Allah ancak şerefsizliğini, malından yararlanmak için onunla evlenen kişinin fakirliğini, yalnız güzelliği için evlenen kişinin de ancak alçaklığını artırır. (Fakat evleneceği) kadınla gözünü şehevî bakışlardan korumak, cinsel orga­nını harama düşmekten muhafaza etmek veya akrabalık oluşturup sürdür­mek amacıyla evlenen kişi için ise Allah, o evlilikte erkek için de, kadın için de bereketler yaratır.” ‘