Cenazeye Katılmak

By | 5 Kasım 2014

Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim, imanı sebebiyle ve sevabını yalnızca Allah’tan umarak bir müslümanın cenazesinin arkasından gider ve üzerine cenaze namazı kılıp gömülme vazifesini bitirinceye kadar onun başında birlikte bulunursa, iki kırat mükafat almış olarak) döner. Ki, kıratların her biri, Uhud dağı gibidir. Kim de o cenaze üzerine namaz kılıp gömülmeden önce geri dönecek olursa, bir kırat mükafat almış olarak döner.”