Cenaze Geçerken Ayağa Kalkmak

By | 5 Kasım 2014

cenaze-gecerken-ayaga-kalkmakCâbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Bir cenaze geçti. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun için ayağa kalktı. Onunla birlikte biz de ayağa kalkıp:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bu cenaze, yahudi bir kadına aittir’ dedik. Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) :
– ‘Doğrusu ölüm, korkunç bir durumdur. Dolayısıyla bir cenaze gördüğünüzde ayağa kalkın!’ buyurdu.”
Ebu Saîd (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Bir cenazenin arkasından gittiğiniz zaman o cenaze yere konulmadan oturmayın.”