Cenazeler ile İlgili Sorular – 6

By | 29 Eylül 2014

cenazeler-ile-ilgili-sorular1. Kefen kalitesine bakılır mı? Kefen, ölünün şahsî malından mı yapılır?

Erkeğin kefenlenmesinde, sağlığında bayramlarda giydiği, elbiseye bakılır, yani onun misli ile kefenlenir. Kadınların ise sağlığında ana ve babasını ziyarete gittiği zaman giydiği elbisesi nazarı itibara alınır. Kadınların kefeni ipekten olabilir. Fakat erkeklerinkinin ipekten olması mekruhtur.

Kefen, varsa ölünün şahsî malından yapılır. Ve kefen ölünün borçlarından önce gelir. Malı olmayan bir kimsenin kefeni nafakasının üzerine vacip olduğu kimseye aittir. Böyle bir kimsesi bulunmayan fakir bir kimse ise öldüğü zaman, kefeni Beyt”ül- mal’dan temin edilir. Kadın zengin de olsa kefen kocasına aittir.

2. Cenazenin taşınması nasıl olur?

Cenazeyi, dört erkeğin, dört tarafından tutup, her tarafından birbirini takip ederek onar adım taşıması sünnettir.

3. Cenazenin önünde yürünür mü?

Cenazenin önünde yürümek caizdir. Ancak efdal olanı cenazenin arkasında yürümektir. Cenazenin sağında ve solunda yürümek ise uygun değildir.

4. Cenazeyi takip etmenin sevabı?

Ölen kimse; komşu, akraba veya iyiliği ile şöhret bulmuş bir kimse ise, onun cenazesinin arkasından gitmek sünnettir ve nafile ibadetten daha efdaldir. Cenazeyi araba ile takip etmek de caizdir, ancak yolda cenazeyi geçmek mekruhtur.

5. Cenazeyi takip edenler ne yapmalı?

Cenazeyi takip edenlerin; yüksek sesle Kur’an okumaları, tekbir getirmeleri, zikretmeleri el çırpmaları veya alkışlamaları caiz değildir. Böyle yapmak mekruhtur.Takip edenler durumdan ibret almak üzere tefekkür eder veya gizlice Allahu Tea- la’yı zikredebilirler.

6. Cenazenin defni sırasında oturulur mu?

Cenaze omuzlardan yere indirilmedikçe oturmak mekruhtur. Aynı şekilde yere indirildikten sonra da (özürsüz olarak) ayakta durmak da mekruhtur. Ancak, cenaze kabre konunca efdal olanı mezar toprakla doluncaya kadar oturmamaktır.

7. Cenaze evine yemek götürülür mü?

Cenaze evine birinci gün yemek götürüp onlarla birlikte yemek caizdir. O günden sonra ise böyle yapmak mekruhtur. Cenaze günlerinde cenaze evinin üç gün içinde ziyafet tertip etmesi de mubah değildir. Şayet yapılırsa ondan yemekte bir beis yoktur.