Cenaze Namazı Kıldırmaya Ücret Alınır Mı ?

By | 3 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

BABASININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI ORDU’NUN SEVÝLEN ÝÞ ADAMLARINDAN SALÝM KAHRAMAN SON YOLCULUÐUNA UÐURLANDICenaze namazı kıldırmaya ücret alınır mı ?

Cenaze namazı kılmak müslümanın diğer müslüman kardeşi üzerinde bulunan haklarından biridir.Peki cenaze namazını kim kıldırmalıdır ve bu kıldıran kişi cenaze namazı kıldırmaya ücret alınır mı, ücret isteyebilirmi, cenaze sahipleri ücret verdiği takdirde günaha girer mi?

Cenaze namazını, toplumun yönetimini üzerinde bulunduran mahalli idare amirleri, yöneticiler kıldırmalıdırlar. Çünkü cenazeyi uğurlama, toplumun bir görevidir. Yönetici, bu görevi toplum adı­na uygulamaya en layık kişidir. Sonra cenaze velisinden daha yetkili birisi olması halinde mahalle imamı, sonra da cenazenin yakınlık sı­rasına göre velileri gelir. İslamda cenaze yıkayıcılığı ve cenaze imam­lığı diye bir meslek yoktur. Cenaze üzerine namaz kılmak, cenazeyi yıkamak, defnetmek bütün Müslümanlar için bir farz-ı kifayedir.

Peki cenaze namazı kıldırmaya ücret alınır mı; bu işleri kendisinden başka yapacak kimse yoksa, kişinin bunlar için üc­ret istemesi caiz değildir. Şart koşulmaksızın verilmesinde sakınca yoktur ama, onun almaması daha güzeldir. Telkine ise bugün birçok yöremizde uygulandığı şekliyle bidat denmektedir. Bidate ücret ver­mek ya da almak ise zaten caiz değildir. Cenazeyi taşımak ve kabir kazmak için ücret vermek ise caizdir.[1]

[1] Bkz. Bilmen, İlmihal 248-260 (md. 532-604)