İstihare Nedir ?

By | 3 Haziran 2014

hac-umre-seti

İstihare Nedirİstihare Nedir, istihareye nasıl yatılır?

“İstihare”de aslolan “rüyaya yatmak” değildir. Gerçi “İstihare”, yani Allah’tan “hayırlı olanı isteme” güzel ve güçlü bir sünnettir. Ra­sulüllah Efendimizin ashabına hemen her tereddütlü konuda “isti­hare” tavsiye ettiği bilinmektedir.

İstihare Nedir ; “istihare”, kılınış şekli ilmi­hal kitaplarında anlatılan iki rekat namazdan ve duasından ibarettir. Dua yaptıktan sonra, doğruluğu kalbine damlayan yönde hareket eder. Bir defa kılmasıyla kalbi bir yöne doğru ağırlık kazanmamışsa, bu namazı üç, beş, yedi defa tekrarlar, yine de kalbi seçim yapamı­yorsa, istişare de edemiyorsa aklına uygun geleni yapar. Bu yedi defa iki rekatı, aynı anda da kılabilir. Sünnette öğretilen “istihare” budur. Gerçi bazı rüyalar, bazı gerçeklere işaret ederler, ancak isabetli tabir de ayrı bir ilimdir. Kişinin kendine göre hayra dalalet eden bir rüya, aslında şerri gösteriyor olabilir. Bu yüzden istihareyi sünnette oldu­ğu gibi yapmak gerekir. Fakat istihareden daha önemli olanın “istişa­re” yani, salih ve temiz bilirkişilere danışma olduğu da bilinmelidir. İstihare nedir konusuyla ilgili Rasulüllah Efendimiz: “İstihare yapan zarar etmez, istişare eden de pişman olmaz”[1] buyurmuşlardır.

[1] Hindî VII/813 (H. 21532)