Cenaze Namazı ile İlgili Sorular – 4

By | 29 Eylül 2014

cenaze-namazi-ile-ilgili-sorular1. Cenaze namazını kıldırmaya öncelikli olarak kim layıktır?

Cenaze namazını kıldırmaya layık olan öncelikle kadıdır. Sonra mahallenin imamıdır, sonra velisidir, sonra derecelerine göre akrabalarıdır. Ancak ölünün hayatta hem babası hem oğlu bulunsa babasının kıldırması efdaldir. Veli başkasının cenaze namazını kıldırmasına izin verebilir.

Kadınlar ve çocuklar ise cenaze namazı kıldıramazlar.

2. Ölü sağlığında belli bir şahsın cenaze namazını kıldırmasını vasiyet etmişse buna uyulur mu?

Böyle bir vasiyete uyulmaz. Zira böyle bir vasiyet batıldır, geçersizdir. Ayrıca; falancanın yıkamasını veya falan yere defnedilmesini vasiyet etmesi de batıldır.

3. Bir ölü üzerine birden fazla cenaze namazı kılınır mı?

Kılınmaz. Çünkü cenaze namazında nafile meşru değildir. Ancak, velisi cenaze namazını kılmamışsa onun hazır bulunduğu namazda ikinci kez kılmabilir.

4. Cenaze namazında Kur’an okunur mu?

Cenaze namazında Kur’an okunmaz. Cenaze namazında ilk tekbirden sonra “Sübhaneke duası “Vecelle senâük” ilavesiyle okunur.İkinci tekbirden sonra; “Allahümmesalli- Allahümmebârik” duaları okunur. Üçüncü tekbirde cenaze çocuk, erkek veya kadın oluşuna göre duaları okunur. Ancak Fatiha suresi, üçüncü tekbirden sonra Kur’an niyeti olmamak
kaydıyla dua niyetiyle okunabilir. Çünkü, cenaze namazı dua yeridir, kıraat yeri değildir.

Şafiî Mezhebine göre; ikinci tekbirden önce Fatiha okunur. Çünkü cenaze namazında da Fatiha suresini okumak, bir rükündür.