İmanın Şartları İle İlgili Sorular -2

By | 29 Eylül 2014

imanın şartları1- VAHDANİYET NE DEMEKTİR?

Vahdaniyet: Birlik, yalnızlık, benzeri olmamak manalarına gelir. Arttımamak, parçalanmayı kabul etmemek ve eksilmeyi reddetmek gibi manaları da ifade edebilir. Bu sıfatı taşıyana vahid denir. Yüce Allah, Vahid’dir, zatında ve sıfatında birdir, benzerden uzaktır.

2- SIFAT-I ZATİYE KAÇTIR?
Sıfatı Zatiye:
1 .Hayat
2. İlim
3. Semi
4. Basar
5. İrade
6. Kudret
7. Kelam
8. Tekvin

3- İLİM NE DEMEKTİR?

İlim, bilmek ve anlamak manasındadır: Yüce Allah, ilim sıfatı le mevsuftur. O, bilir ve O’nun bilgisi, yarattıklarının bilgisi gibi basit ve sınırlı değildir. Her sırra vakıf olan Allah, eğer ilim sahibi olmasaydı, türlü çeşitli bu alemi ne yapabilir, ne de idare edebilirdi.

4- SEMİ NE DEMEKTİR?

Semi, işitmek demektir. Yüce Allah, işitmek sıfatı ile mevsuftur. O, her şeyi işitir. En gizli ve kısık sesleri en sessiz ve gürültüsüz hareketleri O, daima duyar.Yalnız yüce Allah’ın duyuşu, duyguların tesiri olmadan, havasız ve kulaksız, yani maddi bir araca ihtiyaç kalmadan olmaktadır.

5- BASAR NE DEMEKTİR?

Basar, görmek demektir. Yüce Allah, görme sıfatıyla mevsuftur. O, her şeyi görür. En gizli ve ya da aşikar şeyleri daima görür.

6- İMANIN İKİNCİ ŞARTI NEDİR?

îmanın ikinci şartı meleklere inanmaktır.

7- MELEKLER NASIL ŞEYLERDİR?

Melekler, Yüce Allah’ın nurdan yapmış olduğu ve gerçek kimliğini sadece kendisinin bildiği yaratıklardır.

8- MELEKLERİN NE GİBİ SIFATLARI VARDIR?
Melekler, erkeklik-dişilik gibi cins ayrılıklarından uzaktırlar. Yemezler, içmezler, doğmaz ve doğurmazlar. Her biçime girebilirler.

9- MELEKLERİN VAZİFESİ NELERDİR?

Meleklerin vazifeleri sadece Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmektir. Bazıları yerde, bazıları gökte vazife görür. Kimisi, daima ibadetle meşguldür. Kimisi de kulların sevap ve günahlarını kaybetmek gibi yazıcılıkla uğraşırlar.

10- MELEKLERİN VARLIĞI NE İLE SABİTTİR?

Şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün Peygamberler, inmiş olan ilahi kitaplar, meleklerin var olduğunu bildirmişlerdir. Haz. Kur’an’da meleklerin varlığından bahseder.

11- MELEKLERİ İNKAR EDEN NE OLUR?

Melekleri inkar etmek, peygamberleri kitapları reddetmek olacağı için, kafirliktir.

12- DUYU ORGANLARI İLE MELEKLERİN VARLIĞI FARK EDİLİR Mİ?

Hayır. Şimdiye kadar bütün alimlerin üzerinde görüş birliğine vardığı gerçek, beş duyu organının (göz, kulak, burun, deri ve dil) ile tam olarak alemi tanıyamayacağımız gibi meleklerin varlığını fark edemeyeceğimizdir.

13- BUGÜNKÜ HAYATTA BİZE MELEKLERİN VARLIĞINI İZAH EDEN ŞEYLER MEVCUT MUDUR?

Evet. Her gün ruh, şuur, akıl, vicdan ve elektrik kablosundan geçen cereyan gibi varlıkların sözünü ettiğimiz halde kendilerini bir türlü göremeyiz.Şu halde, duyu organlarıyla farkına varamadığımız melekler vardır.

14- MELEKLERİN YARADILIŞINDAKİ HİKMET NE OLABİLİR?

Yüce Allah insanlarda olduğu gibi, melekleri de, varlığına sonsuz kudretine ve azametine, birliğine ve gücüne şahitlik etsinler diye yarattı.
Ayrıca insanlar, kendilerini bu yüksek gizli kuvvetler sayesinde daima göz hapsi altında tuttuğunu bilerek, Yüce Yaratan’ma karşı saygılı uyanık olurlar. Yaradılışının başka bir hikmeti de bu olabilir.

15- EN BÜYÜK DÖRT MELEĞİN ADLARI NELERDİR?

En büyük dört melek şunlardır. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil

16- AZRAİL’İN GÖREVLERİ NEDİR?

Azrail vadeleri dolduğu zaman insanların ruhlarını almakla mükelleftir.

17- ACABA AZRAİL; BİR ANDA ÖLEN YÜZ BİNLERCE İNSANIN CANINI NASIL ALABİLİYOR?

Günümüzde bu sorunun cevabı, çok kolaydır. Çünkü koskoca bir şehrin elektrik şebekesi, o şehrin elektrik santralinden bir düğmeye basmak ve çevirmekle idare ediliyor. Düğmeye bir basmakla şehrin bütün lambalarını yakıyor veya söndürebiliyoruz. Azrail’in binlerce canı birden nasıl aldığnı böylece anlamış oluruz.

18- CEBRAİL’İN GÖREVİ NEDİR?

Cebrail’in görevi, Yüce Allah’ın kitaplarını, peygamberlere tebliğ etmektir.

19- MİKAİL’İN VAZİFESİ NEDİR?

Yağmur, rüzgar, ekin gibi bazı tabiat olaylarının meydana gelmesiyle vazifelidir.