Cemaat İle İlgili Sorular – 4

By | 23 Eylül 2014

cemaat-ile-ilgili-sorular1. Mecnun ve sarhoşa uyarak namaz kılmak caiz midir?

Mecnun veya sarhoşa uyarak namaz kılmak caiz değildir.

2. Mukimin misafire uyması caiz midir?

Mukimin misafire vaktin içinde olsun, dışında olsun uyması caizdir. Fakat, misafirin mukime uyması ise, vaktin içinde olursa caiz olur, dışında olursa caiz olmaz.

3. Âmânın, fâsıkın, veled-i zinanın imameti caiz midir?

Âmanın, veled-i zinanın, fâsıkın imameti caizdir. Fakat bu gibi kimselerin imamlık yapmaları mekruhtur.

4. Kadının kadına imameti nedir?

Kadınların kadınlara, farz olsun nafile olsun, bütün namazlarda imam olması mekruhtur. Cenaze namazı bu hükümde müstesnadır. Şayet kadın imam olursa, kendisine uyan kadınların ortalarında durur. Aslında, böyle ortalarında durması da keraheti gerektirmez. Bu durumda imam olan kadın öne geçse bile namazı bozulmaz.Kadınların tek tek namaz kılması daha efdâldır.

5. Ümminin ümmiye imameti caiz midir?

Ümminin ümmiye imameti caizdir.

Fakat bir ümminin güzel Kur’an okuyana imam olması halinde İmam Azam’a göre hepsinin namazı fasit olur.

Diğer imamlar ise, sadece güzel Kur’an okuyanınki fasit olur, diğerlerinki fasit olmaz demişlerdir.

6. Güzel Kur’an okuyan birinin ümmiye veya ahraza (dilsize) uyması caiz midir?

Caiz değildir. Ümminin ahraza uyması da caiz değildir.