Canını Rabbine Teslim Et ve O’na Tevekkül Et

By | 1 Ağustos 2019

Rabbimiz Allah (cc), bizleri koruyan, gözeten, hü­küm ve hikmet sahibi olandır.

Her işimizi evvela O’na teslim etmeliyiz, O’ndan yardım istemeli ve tevekkül etmeliyiz.

Tevekkül; yaptığımız bir işte Allah (cc)’ın izni ve rı­zası olmadan, o işin olmayacağını bilmek ve ona göre hareket etmektir.

Allah (cc) dilemedikçe hiçbir şey gerçekleşmeyecek­tir. Bu sebeple biz kendimizi, ailemizi ve canımızı O’na emanet etmeliyiz. Emanetçilerin en hayırlısı Allah (cc)’tır

Kendimize güvenimiz ne kadar kuvvetli olursa ol­sun, bu güven Allah (cc)’ın kudretini unutarak kibre dö­nüşmemelidir.

Biz bir kuluz ve aczimiz ve isteklerimiz oldukça faz­ladır. Bize her şey zarar verebilir. Biz zararlı mahlukat ve sebepleri kendi kuvvetimiz ve çabamızla defedemeyiz.

Musibet ve belalarda ilk ve asıl olan Allah (cc)’a sığınmaktır. Kendini O’na teslim ederek hayatına devam etmeliyiz.

Başka herhangi bir madde veya kişi bizi koruyamaz. Bizi koruyacak olan tek güç Allah (cc)’tır.

Hayatımızı bu anlayış üzerine inşa ederek, her şeyin Allah(cc)’ın kudretinde olduğu bilincinde olmalıyız.