Burç ne demektir ?

By | 17 Aralık 2013

education_wheel

 

BURÇLAR

 

Ve lekad cealnâ fîs semai bürûcen ve zeyyennâhâ 1in nâzıriyn*

 

Manası: Biz semada burçlar yarattık. Ve onları görenleri hayrete düşürecek yıldızlarla süsledik.

Her insan ana rahminde tahminen (280) gün kalmakta ve her kırk gününü bir yıldızın tesiri altında terbiye görmek sureti ile ve nasibine göre her birinden birer miktar feyiz almaktadır. Bu sebeple hangi yıldız cenin üzerinde fazla tesir etmiş ise o insan üzerinde belirli eserler, muayyen izler bırakmaktadır. Bütün insanlar az çok her yıldızın kendi üzerinde bırakmış olduğu tesiri bizzat deneyler ve incelemelerle daha iyi görüp anlayabilir.

Doğum tarihleri bilinen kişiler aşağıda yazılı cetvele göre kendi burcunu tayin ederek ve o burcun muhtevasına bakarak hayat ve istikbali hakkın tahminen %70 nisbetinde bir bilgiye sahip olabilir ve çocukları için de kabiliyet ve istidatlarına göre en uygun bir yön çizebilirler.

 21 Martla 20 Nisan arasında doğanlar Koç burcuna mensup
21 Nisanla 21 Mayıs arasında doğanlar Boğa burcuna mensup
22 Mayısla 21 Haziran arasında doğanlar İkizler burcuna mensup
22 Haziranla 23 Temmuz arasında          Yengeç burcuna mensup doğanlar  
24 Temmuzla 23 Ağustos arasında doğanlar Arslan burcuna mensup
24 Ağustosla 23 Eylül arasında doğanlar Başak burcuna mensup
24 Eylül ile 23 Ekim arasında doğanlar Terazi burcuna mensup
24 Ekimle 22 Kasım arasında doğanlar Akrep burcuna mensup
23 Kasımla 21 Aralık arasında doğanlar Yay burcuna mensup
22 Aralıkla 20 Ocak arasında doğanlar Oğlak burcuna mensup
21 Ocakla 19 Şubat arasında doğanlar Kova burcuna mensup
20 Şubatla 20 Mart arasında doğanlar Balık burcuna mensup