İslam ve Kadın

By | 14 Aralık 2013

   islam ve kadın

İslamiyet’ten önce kadının hiç değeri yoktu. Araplar, kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Kâbe etrafında bile kadınlar çıplak dolaşırlardı. Müslümanlık gelince bu kötü âdetler son bulmuştur.

Hür dünya dedikleri Hıristiyan ülkelerde ve İslam ülkeleri denilen Arap ülkelerinde, (Hayat müşterektir) denilerek, kadınlar da, fabrikalarda, tarlalarda, ticarette, erkekler gibi çalışıyorlar. Çoğunun evlendiklerine pişman oldukları, mahkemelerin boşanma davaları ile dolu olduğu, günlük gazetelerde sık sık görülmektedir.

Kadınlar, İslam dininin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru, hürriyeti ve boşanma hakkına malik olduklarını bilmiş olsalar, bütün dünya kadınları, hemen Müslüman olurlardı.

Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok mesuliyet yüklemiştir. İslamiyet’te kadın ev içinde ve dışında çalışmak, para kazanmak zorunda değildir. Evli ise erkeği, evli değilse babası, babası da yoksa, en yakın akrabası çalışıp onun her ihtiyacını karşılamaya mecburdur. Kendisine bakacak hiç kimsesi bulunmayan kadına, devletin yardım sandığı bakar.

İslamiyet’te geçim yükü erkek ve kadın arasında paylaştırılmamıştır. Bir erkek, hanımını tarlada, fabrikada veya herhangi bir yerde çalışmaya zorlayamaz. Eğer kadın isterse ve erkek de razı olursa, kadın kendine uygun bir işte çalışabilir. Fakat, kadının kazancı kendisinindir.

Müslüman kadının ev işi yapması bir ihsandır, çok sevaptır. Yapmazsa, günaha girmez. Zorla yaptırılamaz. Resulullah efendimizin zamanından bugüne kadar, Müslüman kadınlar bu ihsanı yapmıştır.

Her kadın, bir erkeğin ya kızıdır, ya kardeşidir, yahut hanımı veya annesidir. Kadınlara kötü şeyler reva görülmemeli, onlara layık olduğu değer verilmelidir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Bir mümin, kötü huylu diye hanımına kızmasın! İyi huyu da olur. [Müslim]

Kadın, zayıf yaratılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmemeye çalışın! [İbni Lal]

Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahü teâlâ sever, rızklarını artırır.
[İ. Lâl]

En iyi Müslüman, hanımına en iyi davranandır. İçinizde, hanımına en iyi davranan benim.
[Nesai]

Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine, bir köle azat etmiş sevabı yazılır. [R. Nasıhin]

Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür. [İ. Asakir]

Bu hadislerden ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere hanımların İslam’daki yeri son derece mühimdir  ve bundan dolayıdır ki müslüman hanımlarımızın İslam’ın onlara verdikleri  değeri  ve yüklediği sorumlulukları bilmeleri de son derece mühimdir.

Hanımların ibadetlerde kadınlara özel farklar,  mahrem konular, hanımlara özel  haller, tesettür evlenme, boşanma ve eğlencelerle ilgili konular, makyaj ve kadının erkek doktora muayene olması  gibi birçok temel konuda,  asıl kaynaklarına başvurarak ve değişik görüş ve içtihatlardan da faydalanılarak bilgi sahibi olması gerekir. Bu bilgilere ulaşabileceğiniz çok kıymetli eserler yazılmıştır. ihvan.com.tr  sitesi hanımların her türlü sorularına cevap bulacakları kitapları Evlilik – Aile – Çocuk Kitapları kategorisinde  hizmetinize sunmuştur.Kadın ilmihali, evlilik rehberi , çocuk yetiştirmede dikkat edilecek hususlar, mutlu bir yuva için yapılması gerekenler, asrı saadette aile hayatı, eşlerin birbiri üzerinde ki hakları  vb. birçok konuda yazılmış değerli kitapları ihvan.com.tr sitemizden temin edebilir, aklınızın takıldığı sorular için bizi arayıp bilgi alabilirsiniz.

kadın ve islam