Bulunan eşya ( Lukata ) ile İlgili Sorular

By | 2 Ekim 2014

bulunan-esya-lukata-ile-ilgili-sorular1. Lukata ne demektir?

Lukata, yolda bulunan ve sahibi bilinmeyen mal demektir.

2. Lukatayı (buluntu eşyayı) alan kişi ne yapmalıdır?

Buluntu eşyayı alan kimse, onu bulduğu yerde uygun vasıtalarla ilan eder. Bu ilan süresi, buluntu eşyanın cins ve miktarına göre değişir. Değeri, on dirhem veya daha fazla ise ve beklemeye tahammülü olan bir madde ise sahibini bulmak için ilan eder ve bir yıl bekletilir. On dirhemden az ise birkaç gün ilan etmek yeterlidir. Bu süre içinde sahibi çıkmaz ise ve bulan kişi zengin ise onu fakirlere dağıtır, fakir ise kendisi ondan faydalanabilir.

3. Bulunan mal zimmîye ait olursa ne yapılır?

Bulunan malın gayr-i müslime ait olduğu bilinirse ve yapılan ilan ve bekleme sonunda sahibi bulunmazsa onu fakirlere tasadduk etmek uygun değildir. O mal, Beytü’l- Mâl’e bırakılarak, Müslümanların faydasına sarfedilebilir.