Bir Yıllık Kader Hangi Gecede Belirlenir?

By | 20 Kasım 2014

gece-gorulen-ruyaBerât gecesinde, insanların yıllık kaderi belirlenir. Bu sebeple bu gece Kadir gecesinin kudsiyetine yakın bir kıymettedir ve bütün senenin bir çekirdeği hükmündedir.

Bu gece mahlukatın bir sene içindeki rızıkları, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacakları, doğacak olanlarla ölecekler ve hacca gidecekler Allah tarafından meleklere bildirilir.

Berât gecesi, yıllık kaderler Levh-i Mahfuz’dan alınır. Kâtip melekler bu geceden gelecek seneye kadar olacakları yazar ve bu işler, kadir gecesi bitirilir. Rızıklarla alâkalı defter Mikail’e (as); harpler, zelzeleler, sâikalar, çöküntülerle ilgili defter Cebrâil’e (as); amellerle alakalı defter, dünya göğünün sahibi ve büyük melek olan İsrafil’e (as); musibetlere ait nüsha da Azrail’e (as) teslim olunur.

Rasülullah (sav): “Allah Tealâ her şeyi Berât gecesinde takdir eder, Kadir gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim ede?:” buyurmuştur. Berât gecesinde eceller ve rızıklar; Kadir gecesinde ise hayır, bereket ve selametle alâkalı işler takdir edilir. Kadir gecesinde, sayesinde dinin güç-kuvvet bulduğu şeylerin takdir edildiği; Berât gecesinde ise, o yıl ölecek olanların isimlerinin kaydedilip ölüm meleğine teslim edildiği de söylenmiştir.

Ebû Hüreyre (ra), Hz. Peygamberin (sav) şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Şaban’ın on beşinci gecesinde Cebrâil (as) bana geldi ve bana, ‘Yâ Muhammed! (sav), başını semaya kaldır’ dedi. Ben de, ‘Bu gece ne gecesidir?’ dediğimde Cebrâil, ‘Bu gece öyle bir gecedir ki, Allah Teâlâ hazretleri bu gece rahmet kapılarından üçyüzünü açar ve -şirk koşanlar, sihirbazlar, kâhinler, haram içkileri içenler, zinaya devam edenler ve anne-babasının kalbini kıranlar hâriç- bütün mü’minleri affeder.” dedi.