Bir Yetkiliden Korkunca Okunacak Dua

By | 23 Eylül 2014

yetkili_korkmaİbn-i Sünni’nin, ibn-i Ömer’den nakline göre, Peygamberimiz (s.a.v): Biri padişahdan veya başkasından korktuğunda;

Duanın Arapçası :

Lâ ilâhe illellahu’I-halîm’ul-hakîm. Subhanellahi rabbi’ssema vatisseb’i ve rabbi’l-aziym. Lâ ilâhe illa ente azze caruke ve celle senâuke.

Duanın Anlamı :

“Halim ve Hâkim olan Allah’dan başka Allah yoktur, yedi kat semânın ve yüce Arş’m rabbını teşbih ederim. Senden başka mabud yok, sana ya¬kın olanlar aziz olur, senin övgün pek büyüktür” diye dua et buyurdu.