Bir Kısım İnsanın Birbirlerinin Alışverişi Üzerine Alışveriş Yapması

By | 6 Aralık 2014

bir-kisim-insanin-birbirlerinin-alisverisi-uzerine-alisveris-yapmasiAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın.”

(Buhârî, Nikâh 45; Müslim, Nikah 49 (1412); Ebu Dâvud, Nikah 16-17 (2081); Tirmizî, Büyu’ 57
(1292); Nesâî, Nikah 20, 21; İbn Mâce, Nikah 10 (1868); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/21, 122, 124, 126, 130, 142, 153)

(Alışveriş üzerine alışveriş yapmaktan maksat; alıcı ile satıcı arasında anlaşma yapılıp tam alışveriş biterken bir başkasının araya girerek fiyatı artırmasıdır. Anlaşmayı bozduğu için bu hareket, yasaklanmıştır. Yalnız satıcı malını müşteriye arz ettikten sonra henüz bir anlaşma yapılmadan önce bir müşterinin araya girerek o mala fazla fiyat vermesinde bir sakınca yoktur.)

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Alım satım işi bitmeden ya da müşteri satın alma işinden vazgeçmedikçe, kişi, (din) kardeşinin alışveriş işi üzerine alışveriş yapmasın.”
(Nesâî, Büyu’ 20)