Alışverişte Neceş

By | 6 Aralık 2014

alisveriste-necesAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), müşteri kızıştırmayı yasaklamıştır.”

Buhârî, Büyü’ 60, Hiyel 6; Müslim, Büyu’ 13 (1516); Nesâî, Büyu’ 17; İbn Mâce, Ticarat 14 2173); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/63, 108, 156)

(Neceş: Kişinin bir malı satın almak istemediği halde müşteriler arasına girip fiyat yükseltmesine denir.)