Bir Anneden Evladına Tavsiyeler…

By | 1 Ağustos 2019

‘Ey kızcağızım! İçinden çıktığın çevre ve ortamdan ayrıldın. Yetişip büyüdüğün yuvayı terk ettin. Şayet bir kadın ebeveyninin zenginliği ve kendisine olan ihtiyaç­ları sebebiyle kocaya muhtaç olmasaydı, bundan en müstağni insan sen olurdun.

Fakat kadınlar erkekler için yaratılmış, erkekler de kadınlar için yaratılmıştır.

–          Kanaat ederek eşine itaat et ve güzelce sözünü din­le.

–          Onun görebileceği ve koklayabileceği yerleri kont­rol et. Çünkü o, senden çirkin bir şey görmemeli ve gü­zel kokudan başka bir şeyde koklamamalı.

–          Onun uyku ve yemek zamanını iyi tespit et. Çünkü açlığın tekrarlanması ateşlendirir, uykuyu zehir etmek öfkelendirir.

–          Malını koru ve çoluk çocuğunu gözet. Malı koru­mada işin esası onu yerli yerince kullanmaktır. Çoluk çocuğu gözetmek ise onları güzelce terbiye etmektir.

–          Onun hiçbir emrine karşı gelme. Hiçbir sırrını ifşa etme. Eğer sen onun emrine muhalefet edersen, onun nefretini çekersin. Sırrını ifşa edersen vefasızlığından emin olamazsın.

O üzüntülüyken, sevinçli ve neşeli olmaktan; o se­vinçli ve neşeliyken de üzgün olmaktan sakın!

S izlere bir annenin evlenmek üzere olan kızına ver­diği nasihatleri naklettik.

“…Sizi mutedil bir ümmet kıldık…” (Bakara, 143. ayet)