Biat Etmek

By | 16 Nisan 2014

 

Biat etmek ile ilgili Ayet: “Andolsun, Allah sana o ağacın altında biat ederlerken mü’minlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine gü­ven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi sevap (kar­şılık) olarak vermiştir.” (Fetih; 18)

Biat etmek ile ilgili  Hadis: “Biz Hz. Peygamberin (sav) huzurunda 7-8 veya 9 kişiydik. ‘Al­lah Resulü’ne biat etmiyor musunuz?’ dedi. Ellerimizi uzatarak: ‘Hangi şart­lara uymak üzere biat edeceğiz ey Allah’ın Resulü?’ dedik. Şu cevabı verdi: Allah’a ibadet etmek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit nama­zı kılmak (verilen emirlere) kulak verip itaat etmek.’ Ve bu sırada gizli bir kelime fısıldayarak devamla ‘Halktan hiçbir şey istemeyin’ buyurdu.”(Avfİbn Malik el-Eşca’i, Kütüb-ü Sitte, 41)

Biat etmek

Biat etmek ile ilgili  Hikâye:

Amr B. As m Biati

Amr b. As (ra) anlatıyor: Habeşistan’dan, Necaşi’nin yanından ayrıl­dıktan sonra (Müslüman olduğumu gizleyerek) Hz. Peygamber’e (sav) git­mek üzere yola çıktım. Yolda Halid b. Velid’e rastladım. Bu hadise Mek­ke’nin fethinin biraz öncesindeydi. O da Mekke’den geliyordu. Ona: “Ey Ebû Süleyman, nereye gidiyorsun?” dedim.

“And olsun, iş açığa çıkmış ve başarıya ulaşmıştır. Kesinlikle o kişi peygamberdir. Gideceğim ve müslüman olacağım. Sen daha ne zamana kadar inat edeceksin?” dedi. Ben de ona: “Andolsun ki ben de müslüman olmak için geldim” dedim.

Halid’le beraber Medine’ye, Peygamber’e vardık. Halid benden önce müs­lüman oldu. Sonra ben: “Ey Allah’ın Resulü! Ben geçmiş günahlarımın affe­dilmesi üzerine -ki gelecektekileri de bilmiyorum- seninle biat ediyorum” de­dim. Hz. Peygamber: “Ey Amr! Biat et ki, İslâm, İslâm’dan önceki bütün gü­nahları silip süpürür. Hicretten önceki her şeyi hicretin sildiği gibi” dedi.

Resûlullah’a biat ettikten sonra geri döndüm.