Hz. Zekeriya’nın Hayatı

By | 16 Nisan 2014

 hz. zekeriyanın hayatı

Hz. Zekeriya’nın hayatı ile ilgili Ayet: “Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya’yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: “Meryem, bu sana nereden geldi?” deyince, “Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah, di­lediğine hesapsız rızık verendir” dedi.(Al-i İmran; 37)

Hz. Zekeriya’nın hayatı ile ilgili Hadis: “Kur’a çekmek üzere kalemlerini (suya) attılar. Kalemler akın­tıyla beraber gitti. Sadece Zekeriya’nın kalemi suyun üstüne çıktı.”(Şehadet, 30)

Hz. Zekeriya’nın hayatı ile ilgili hikâye:

Hz. Zekeriya’nın (as) Ekmeği

Zekeriyya (as) kendi el emeği ile maişetini temin ederdi. Bir keresin­de bir inşaat işinde çalışıyordu. Çalışma arasında, ancak kendisine yete­cek kadar ekmek getirdiler. Zekeriyya (as) kendisine verilen ekmeği yer­ken, yanına başkaları da geldi. Zekeriyya (as) onları yemeğe dâvet etme­di. Onun cömertliğini bildikleri için, gelenler, bu tutuma şaştılar. Zeke­riyya (as) ekmeğini bitirdikten sonra, şu açıklamayı yaptı: “Ben burada gündelikle çalışıyorum. Bana düşen işi gereği gibi yapabilmem için, bu ekmeği verdiler. Aldığım ekmeği hep beraber yesek, size de bana da yet­meyecek. Ve ben, verimli şekilde çalışamayacağım. İş sahiplerinin hakkı üzerimde kalacak. İşte bunun için sizi yemeğime dâvet etmedim.”

Hakperest bir insan, Allah Teâlâ’nın bahşettiği nûr ile böyle ince dü­şünür. Yemeğe dâvet bir fazilet ise, işinde gereği gibi çalışmak da bir farzdır. İşinde zayıflık, farzda noksanlık iken, dâveti terk etmek fazilette noksanlıktır.