Çocuğun Doğumuna Allah’ın Karar Vermesi ve Dilemesi

By | 10 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

yengec_bebegi-“Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirileceğinizden kuşkunuz uarsa, bili­niz ki, gücümüzü kanıtlamak için sizi önce topraktan, sonra spermadan, sonra embriyodan, sonra yapısı belli-belirsiz bir çiğnemlik et parçasın­dan yarattık. Size belirtmek için dilediğimizi belli bir sürenin sonuna kadar rahimlerde tutarız. Sonra da sîzleri çocuk olarak meydana çıka­rırız. Böylece yetişip ergenlik çağına gelirsiniz. Kiminizin erken yaşta canı alınır ve kiminiz de ömrünün en kötü dönemine kadar yaşatılır ki, bilirken bir şey bilmez olur. ”

Açıklama:

İnsanlar sadece vesilelere başvurarak sonucunu Allah’tan beklerler. Bir çift­çi ekin hazırlığı yapar ve hasat zamanını bekler. Allah dilerse bol ürün verir dilerse az, dilemese de hiç vermez. Her şey Allah’ın kontrolü ve izniyle cereyan eder… Evlat sahibi olmak da böyledir. Bakınız şu ayeti kerimede Rabbimiz ne buyuruyor:

“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır, diledi­ğine kız çocuğu, dilediğine de erkek çocuğu verir. Yahut hem kız hem erkek çocuk verir. Dilediğini de kısır yapar. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.

Açıklama:

İnsanlar Allah’tan evlat talep ederken seçici olmalılar. Yani doğacak çocuğun salihlerden olmasını Allah’tan dilemeliler. Bu yüzden cinsel ilişkiden önce Pey­gamberimiz bizlere bir dua öğretmiştir.