Bazı Yiyeceklerin Temiz Olup Olmadığı Hususunda Şüpheye Düşmenin Doğru Olmadığı

By | 7 Eylül 2014

 

 

yemek(Kabîsa b. Hülb’ün) babasından rivayet olunmuştur; dedi ki:

Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem’i, “Yemeklerin bazılarını (yemek)ten (kal­bimde) bir endişe hissediyorum” diyen bir adama (şöyle) cevap verirken işittim: “Gönlünde hiçbir endişe doğmasın. (Eğer helâlliği şer’i delillerle sabit olan bir yemeğin yenip yenmeyeceği hususunda gönlünde doğan bir şüphe üzerine o ye­meği yemeyi terk edecek olursan) bu konuda Hristiyanlara benzemiş olursun.”