Bayram Namazı ile İlgili Sorular – 2

By | 29 Eylül 2014

bayram-namazı1. Bayram namazı ne zaman meşru kılınmıştır?

Bayram namazı hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.

2. Bayram namazından önce ön hazırlık yapmak nasıldır?

Ramazan Bayramında erkeklerin gusletmeleri, misvak kullanmaları, güzel elbise giymeleri, gümüş yüzük takmaları, güzel koku sürünmeleri, namazdan önce fıtır sadakasını vermeleri, mahalle mescidine yaya olarak gitmeleri, dönüşte eve başka yoldan gelmeleri, Ramazan Bayramında, camiye çıkmadan önce, üç, beş, yedi veya daha az veya daha çok hurma yemeleri, hurma bulamazsa tatlı bir şey yemeleri müstehaptır. Ramazan bayramında bütün gün hiçbir şey yememek, mesuliyeti gerektirir. Kurban bayramında ise, namazdan çıkıncaya kadar bir şey yememek müstehaptır.

2. Kurban bayramında namaza giderken tekbir almak nedir?

Kurban bayramında mescide giderken varıncaya kadar, yolda açıktan tekbir almak güzeldir. Ramazan bayramında ise tekbirler açıktan alınmaz. Müstehap olan da gizli alınmasıdır.

4. Teşrik Tekbirlerinin hükmü nedir?

Teşrik tekbirleri, fıkıh âlimlerinin bir çoğuna göre vaciptir. Sünnet diyenler de vardır. İmameyn’e göre farz namazlarını kılmakla her mükellef olan kimse için bu tekbirler vaciptir. Bu hususta tek başına namaz kılanla imama uyan, seferi ile mukim olan, köylü ile şehirli, erkek ile kadın müsavidir. İmam-ı Azam’a göre ise bu tekbirlerin vacip olması için mukim olmak, hür ve erkek olmak ve namazın müstehap şekilde cemaatle kılman bir farz namaz olması şarttır. Bu sebeple seferi olanlara,  kölelere, kadınlara ve tek başına namaz kılan kimselere vacip değildir. Ancak bunlar, üzerlerine teşrik tekbiri vacip olup ce¬maatle farz namazları kılan kimselere uyarlarsa o zaman vacip olur. Cuma, bayram namazı kılınmayan köylerdeki kimselere de vacip olmaz. Ve Cuma günü öğle namazını kendi aralarında cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz. Kadınların kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları da müstehap şekliyle olan cemaatten sayılmaz.