Başlık Parası Caiz Midir?

By | 20 Ekim 2014

baslik-ve-mehirBaşlık parası ya da bunun yerine eşya almanın hükmü nedir?
Bu, İslam’da rüşvet sayılmış, bir anlamıyla “mükerrem” olan insanı mal gibi satmak olarak görülmüş ve haram olduğu söylenmemiştir. Ancak bunu nikâhın gereği olan “mihir’le karıştırmamak gerekir. “Mihir” bir garanti ve değer belgesi olarak evlenecek kadına verilen ya da bu maksatla velileri tarafından alınıp yine ona harcanan para ya da eşyadır. “Başlık” ise kadının babası, ağabeyi vs. tarafından alınıp kendine harcadığı para ya da eşyadır. Haram olan bu ikincisidir. Bazı kaynaklarda kız tarafına verilen para, gönül rızasıyla da olsa haramdır, denilmektedir.