Ateşi Yanar Halde Bırakmamak

By | 27 Ekim 2014

atesi-yanar-halde-birakmamak• Salim’den, onun babasından rivayete göre; “Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-: Uyuyacağınız zaman ateşi evinizde (yanar halde) bırakmayınız, buyurdu.”

• Ebû Musa -radıyallâhu anh-’dan dedi ki: “Geceleyin Medine’de bir ev, ahalisi içinde olduğu halde yandı. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-’e onların durumu anlatılınca şöyle buyurdu: Şüphesiz bu ateş sizin için bir düşmandır. Bundan dolayı uyuyacak olursanız onu söndürünüz.”

• Câbir İbn Abdullah -radıyallâhu anh-’dan dedi ki: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: Kapların üstünü örtünüz. Kapıları kapatınız, kandilleri söndürünüz. Çünkü o fâsıkcık (fare), kandilin fitilini çekip ev halkının yanmasına sebep olabilir.”

Açıklama:

Kurtubî dedi ki: Bu hadisteki emir ve nehy, irşad içindir. Yine Kurtubi: Mendubluk bildirmek için de olabilir, demiştir. Nevevî ise bunun irşad için olduğunu kesin olarak ifade etmiştir. Çünkü bu emir, dünyevî bir maslahat içindir. Ancak bu dini bir maslahata da götürebilir, denilerek ona itiraz edilmiştir. Bu da öldürülmesi haram olan nefsin, saçıp savrulması haram olan malın korunmasıdır.

Kurtubi der ki: Bu hadislerden anlaşıldığına göre bir kişi bir evde geceyi geçirecek olup evde kendisinden başka birisi yoksa ve orada da ateş varsa uyumadan önce ateşi söndürmeli yahut ona karşı yanmaktan yana güven altında olunacak tedbirleri almalıdır. Şâyet evde kalabalık iseler onlardan birisinin bunu muayyen olarak yapması gerekir. Bu işi aralarında en çok yapması gereken kişi ise son uyuyacak olanlarıdır. Bu hususta kusurlu davranan kimse sünnete muhalefet etmiş ve sünneti terk etmiş birisi olur. Daha sonra Kurtubi, Ebû Davud’un rivâyet ettiği İbn Hibban’ın ve Hâkim’in sahih olduğunu belirttikleri İkrime yoluyla İbn Abbas’tan gelen şu hadisi kaydetmektedir: İbn Abbas dedi ki: “Bir fare gelip çıra fitilini sürükleyerek Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-’in üzerinde oturmakta olduğu seccadenin önüne bıraktı. O seccadenin dirhem büyüklüğündeki kadar bir yerinin yanmasına sebep oldu. Bundan dolayı Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-: Uyuduğunuz vakit, çıralarınızı söndürünüz. Şüphesiz şeytan böyle birisine böylesini gösterir ve yanmanıza sebep olur, buyurdu.”