Aşûre Günü Neler Yapmalı ?

By | 20 Kasım 2014

asure-gunu-neler-yapmali1) Oruç tutmalı: Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadîs- i şerif)

-Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, meleklerin, peygamberlerin, şehidlerin ve sâlihlerin ibâdetleri kadar sevaba kavuşur.

2- Akraba ziyaret edilmeli, hediye ile veya çeşitli yardımlarla gönülleri alınmalıdır.

– Aşûre günü akrabasını ziyaret eden, Hz. Yahya (as) ve Hz. Isa’nın (as) sevabı kadar ecre kavuşur.

3- ilim öğrenmeli: Aşûre günü ilim öğrenilen veya Allah’ın zikredildiği bir yerde bir müddet oturan Cennete girer.

4- Sadaka vermelidir: Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur.

5- Çok selam vermeli: Aşûre günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.

6- Çoluk çocuğu sevindirmeli: Aşûre günü aile fertlerinin nafakasını geniş tutanın bütün yıl nafakası geniş olur,

7 – O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, o takdirde bir sene boyunca evde bereket olur.

8- Gusletmeli: Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir.

9- Dua Okunmalı: 10 defa şu duâ okunur: “Sübhânallâhi mil’el mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş.”

“Mîzan’ı dolduracak kadar, ilimlerin son hududuna kadar; Allah’ın rızasını kazanacak kadar veArş’ı dolduracak kadar Allah’ı tesbih ederim.”

10- Namaz Kılınmalı:

a. Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fâtiha, 50 îhlâs okunur. Namazdan sonra 100 defa şu salavât-ı şerife okunur: “Allâhümme salli alâ şeyyidinâ Muhammedin ve alâ âli şeyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve îbrâhîme ve Mûsâ ve îsâ ve mâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l- mürselîn. Salavâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn”= “Allahım, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, O’nun âile fertlerine, Hz. Âdem’e, Hz. Nûh’a, Hz. İbrahim’e, Hz. Mûsâ’ya, Hz. İsâ’ya ve bunların aralarındaki bütün peygamberlere salât ve selâm olsun.”

b. Öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fâtiha, 50 İhlâs okunur. Namazdan sonra 70 İstiğfâr çekilir, 70 Salavât-ı şerîfe okunur ve 70 kere şu zikir söylenir: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”

c. Ümmet-i Muhammed’in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir.