Ashab-ı Kehf

By | 22 Nisan 2014

ashab-ı kehf

Ayet: “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ‘Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kur­tuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.’ demişlerdi.”(Kehf; 10)

Hadis: “Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç bin melek ile yardım edecektir… Ashab-ı Kehf de onunla be­raber bulunup kendisinin yardımcılarından olacaklar.”(Hz. Huzeyfe (ra))

Hikâye: “Ey Ashab-ı Kehf!”

Resûlullah (sav) Ashab-ı Kehf i görmek istedi. Allah “Dünyada onları gö­remezsin, fakat ashabından dört kişi gidip onlara (senin) peygamber oldu­ğunu bildirsinler. İslam dinini tebliğ eylesinler” diye vahyetti. Peygamberi­miz (sav) Cebrail (as) ile görüşünce, Cebrail (as) dedi ki, ‘Ya Resûlullah, mü­barek hırkanızı yere seriniz, bir tarafına Ebû Bekir, bir tarafına Ömer, bir ta­rafına Osman, bir tarafına Ali (ra) otursunlar. Allah’a dua et, Süleyman’a (as) verdiği rüzgarı senin emrine versin.” dedi. Resûlullah (s.a.v) dua edince, o rüzgar geldi, onları götürdü. Mağara kapısına varıp, içeri girdikleri zaman, Kıtmir dirilip onları karşıladı ve Ashab-ı Kehf in bulunduklan yere getirdi. Allah, Ashab-ı Kehfi uyandırdı. Sahabiler, “Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü” diye selam verdiler. Onlar da “Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berakatühü” dediler. Sonra sahabiler dediler ki; “Ey Ashab-ı Kehf! Allah’ın peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın size selamı var.” Ashab-ı Kehf “Allah’ın Resulü Muhammed’e selam olsun. Din-i İslam’ı kabul ettik. Bizden ona selam söyleyiniz.” deyip tekrar uyudular.

Cebrail (as) Resûlullah’a (sav) haber verdi. Ashab rüzgar ile geldiler. Resûlullah sual edip “Ashab-ı Kehfi nasıl buldunuz?” buyurunca, onlar da va- ziyeti anlatıp, selamlarını söylediler. Resûlullah dua edip ‘Ya Rabbi, benimle ashabımı ayırma, beni ve Ehl-i Beytimi sevenleri mağfiret et” buyurdu.