Kuşluk Vakti Ne Zaman

By | 22 Nisan 2014

Kuşluk vakti ne zaman

Kuşluk vakti ne zaman ile ilgili Ayet: “And olsun kuşluk vaktine, (insanların) sükûna vardığı dem, ge­ceye ki, (Habibim) Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da…”

(Duha; 1-3)

Kuşluk vakti ne zaman ile ilgili Hadis: “Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, deniz köpü­ğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder.”

(Tirmizi, Salat, 346)

Kuşluk vakti ne zaman ile ilgili  Hikâye:

Kuşluk Vakti

Kuşluk vakti, sabah kerahati çıktıktan sonra başlayan ve öğle kera- hatine kadar devam eden bir vakittir. Allah’ın üzerine yemin verdiği bu vakitte namaz kılmak çok faziletlidir. Efendimizin Darü’l-Beka’ya irtiha- li de kuşluk vakti olmuştur. Miladi 8 Haziran pazartesi, kuşluk vakti olunca “Ya Rabb! Ölüm şiddetine karşı bana kolaylık ver” diye dua etti ve şehadet parmağını yukarıya doğru dikerek “Yüce Dost’a” diyerek ru­hunu Cenab-ı Allah’a teslim etti.