Arabaya Binerken Okunacak Zikirler

By | 30 Ağustos 2014

arabaya-binerken-okunacak-duaAllah Teala şöyle buyurmuştur:

“Allah sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler yarattı, onların sırtlarına binip oturasınız diye. Sonra onların üzerine oturunca Allah’ın nimetini hatırlayıp şöyle diyesiniz: (Bunları bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı ne yücedir! (O, bütün noksanlıklardan beridir. O’nun ihsanı olmasaydı, biz bunlara güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize dönmüş olacağız.)

“Allah’ın adıyla (biniyorum), Allah’a hamdü senalar ederim. (Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Hiç şüphesiz sonunda Rabbimize döneceğiz.) Bu anlamdaki ayeti okuduktan sonra şöyle denilir; “Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah (övgü Allah’a mahsustur)! Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber (Allah en uludur)! “Ey Allah’ım! Seni tenzih ve teşbih ederim. Ben kendime gerçekten zulmettim. Beni(m günahlarımı) bağışla. Gerçekten, günahları senden başka affeden yoktur.”

Enes b. Malik radıyallâhu anh’dan: Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Sabah namazından güneş doğana kadar Allah’ı zikreden bir toplulukla oturmam, İsmail soyundan dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir. İkindi namazından güneş batana kadar Allah’ı zikreden bir toplulukla oturmam, dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir.” Ebu Davud (h. 3667), el Elbani, hadisin hasen mertebesinde olduğunu söyler. Bkz. Sahih-i Ebu Davud (2/698).

Bakara, 255 (Ayetu’l-Kürsi). “Kim bunu sabahladığı zaman okursa akşam oluncaya kadar cinden korunur. Kim de akşamladığı zaman bunu okursa sabah oluncaya kadar cinlerden korunur.” Hakim, 1/562. el-Elbani, hadisin sahih olduğunu İmam Nesai ve Taberani’ye is- nad ederek söyler ve Taberani’nin senedinin ceyyid olduğunu ekler. Bkz. Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib, 1/273.
İhlas suresi.