Okuma İle Tedavi

By | 25 Ağustos 2014

namaz-kildiran-seccade

 

Kuran “Ibn-i Abbas (radıyallahu anhuma) kendisine okumak üzere getirilen küçük çocukları okur, bilhassa nazar için şu manevî reçeteyi uygulardı.”‘

“Hiç şüphesiz ki tedavi yollarından bir tanesi de okuma yoluyla yapılan tedavidir.

Tüm hastalıkların yaratıcısı Allah (cellecelalühü) olduğuna göre bu hastalıklardan da yine O’na sığınmak tabi bir durumdur.

İşte bu nedenle Rasulullah (sallallahü aleyhi ve selem) Efendimiz çocukları şeytanın şerrinden, nazardan ve diğer şer ve musibetlerden korumak için onları dua ile korumaya çalışırdı.

Çocukların sağlık ve sıhhatini korumak, hastalandıkları zaman nebevî bir tedavi şekli olan sahih sünnetle sabit olmuş dualarda bulunmak her Müslüman

üzerine bir haktır.”

Ağlayan Çocuk İçin

1 – Ağlayan çocuğa 21 defa Besmele ve Isra suresinin ilk ve son ayeti yazılıp üzerine asılır.

2-      Ağlayan çocuğa Mutaffifin suresinin tamamı 7 defa okunur.

3-     “Bir bardak suya Esmaül Hüsna’dan “Ya Mugit (cellecelalühü)”

ismi 7 defa okunduktan sonra bu” su çok ağlayan çocuğa içirilirse, çocuğun ağlaması kesilir.”

4-      “Çok ağlayan çocuğun ağlamasını kesmek için Ashab-ı Kehf’in isimleri

veAyet-el Kürsi yazılıp yastığın altına koyulur.”

5-      “Ağlayan çocuk için;

Yazılır ve üzerine takılırsa biiznillah fayda verir.”

6-     “Çocuk yatarken Beled suresi okunursa sebepsiz

-I                          «(1791

ağlamaz.

7-     “Sebepsiz yere ağlayan çocukların boynuna takılırsa ağlaması kesilir.”0801

     
il   JÖ’  
    JÖ»
JÖ’  

<ûil

 
aması:

 

“İlk dört ay: Lailahe illallah

İkinci dört ay: Muhammedurrasulullah

Üçüncü dört ay: Allahümmeğfirli ve livalideyye (Allah’ım beni ve ana- babamı bağışla) diye tespih ederek ağladığı rivayet edilmiştir.

Çocuk şayet kâfirin çocuğu ise, onun da:

“Allah’ın laneti annem ve babam üzerine olsun” diyerek ağladığı nakledilmiştir.”[1]811 Anne ve babalar!

Sizin için geceleri ağlayarak dua eden bebeğiniz için uykunuzu bölüyor diye lütfen üzülmeyiniz.

Çocukların yastığının altına lavanta koymak çocuğun rahat uyumasını sağlar.

Uykuda Korkan Ve Uyuyamayan Çocuklar İçin

 

 

3-       “Geceleyin uyumakta zorluk çeken huzursuzluk yapan çocuk için safran, gül suyu ve miskle Necm suresinin 59. ve 62. ayetleri, Sad suresi 36. ve 38. ayetleri temiz kağıda yazılıp naylona sarılır, yastığının altına koyulur.”11831

beşiğine asılır.”0841

x –                        0

/ / / / / / /

5- Uykuda korkan çocuklar için

“Amr ibni Şuayb’ın babası vasıtasıyla dedesinden (radıyallahü anhüm) rivayet ettiğine göre, Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur.

“Sizden biriniz uykuda korktuğu zaman:

4-       “Çocuk uyumuyorsa aşağıdaki ayet misk, safran ve gülsuyu karışımı bir mürekkep ile yazılır ve çocuğun

‘Gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanların şerrinden ve benim yanımda bulunmalarından, Allah-uTeala’nın tamam olan kelimelerine sığınırım/
desin, o zaman o vesveseler ona zarar veremez.”

Abdullah b. Ömer (radıyallahü anhuma), çocuklarından buluğa erenlere, okumaları için bu duayı öğretirdi. Buluğa ermeyenler içinde, bir kağıda yazıp boynuna asardı.

Ali el- Kari (rahimelıullah), “Mişkat” şerhinde şöyle demiştir:

İçlerinde Allah-u Teala’nın isimleri bulunan ta’vizat (niisha- muskalar) m insanların üzerine asılmasının dinimizdeki asıl delili ve senedi bu rivayete dayanmaktadır.

6-      “Rahim ismi şerifinin gösterilen şeklini gümüş bir levhaya nakşedip, hırçınlık gösteren, ağlayıp bağıran, uyku uyumayarak validesini daima rahatsız eden çocuğun kundağına veya üstüne asarlarsa o çocuk bu hallerden kurtulur ve herkesi rahat bırakır.”’1861

r 6 L j
W \ H n
YT AN Y*  
W YA rv n

 

7-                                                                     “Rah im    ism-i     şerifini bir kağıt üzerine 289

defa yazıp, uykusunda korkan ve daima ağlayan bir çocuğun üzerine asarlarsa biiznillahi Te’ala bu halden kurtulur.”,,87)

Çocukların nazar, cin ve şeytanın şerrinden korunması için.

“Bakışının dokunduğunu bilen kimse, her bakışında:

o

Nazarı dokunduğunu bilenin, bir şeye bakarken şöyle demesi de faydalıdır.”°88),

/ / /

1-    “Bir kağıda üç adet besmele yazıldıktan sonra

x

XXX  X

ayeti de yazılır ve yeni doğmuş bir çocuğun yanında bu manevî reçete bulundurulursa Allah’ın izni ile nazardan, cin ve şeytanın şerrinden emin olur.”|189)

2-    “Rad suresi çocuk üzerine okunursa görünmez kuvvetlerin şerrinden korunur.”1190

3-     “Kim Kaside-i Bürde’nin iki beytini (138 ve 139. Beyitleri)

Oy                                                                                                                       XXX

} t                  »i                    t                                    II///

 

 

X   XXX   XXX   X  X  / ^xxxx

beyaz bir ipek içine yazar ve beyaz ipek ip ile herhangi bir çocuğun boynuna takarsa, Allah’u Teala Hazretleri o çocuğu şeytan, cin, hastalık ve yer haşaratının zararlarından korur.”

(191)

 

5-                                                                                                         “İbn-i Abbas (radıyallahu anhuma)şöyle demiştir: Rasulullah (sallallahü aleyhi ve selem) Hasen ve Hüseyin’i (radıyallahu anhuma) nazardan, şeytanın şerrinden (v.s) korumak için şöyle derdi; “Babanız (İbrahim), İsmail ve İshak;

– ‘Zarar veren tüm gözlerden, zararlı ve zehirli haşerelerden ve şeytandan Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım’ diyerek koruma duası yapardı.”

6-       Nazar için her gün 21 besmele okunur.

7-       “Ben İbrahim ibni Vesime en-Nasri’yi Osman ibni Muhammed el-Kari’ye şöyle derken işittim.

Kendileri sayesinde Allah’ın deliliği def ettiği ayetler ki; her gün onlara devam et de hissettiğin şeyler senden gidiversin!

Bunun üzerine o:

“Onlar hangi ayetlerdir!” diye sorunca o:

“Bakara suresinin 163. ayeti,

Ayet-el kürsi,

Bakara suresinin son iki ayeti (285-286)

Araf süresinin 54. 55. ve56. ayetleri,

Haşr suresinin sonu(ndan 3 ayeti)!

Bize ulaşan rivayete göre; “bu ayetler Arşın köşelerinde yazılıdırlar” dedi.

Osman bin Muhammed de bunlara devam ederek iyileşti.

İbrahim ibni Vesime şöyle derdi:

“Korku ve akıl bozukluğuna karşı çocuklarınız için bunları yazıp, üzerlerine asın!”

Bu ayetleri za’feranla yazıp üzerine asan kişi, yırtıcı hayvanlardan, insanların hilesinden, gözden ve kalp ağrısından emin olur, sürekli Allah’ın korumasında kalır ve yılanların sokmasından emin olur.”

8-       “Kadı Hüseyin anlatıyor:

Geçmiş zaman peygamberlerinden biri bir gün ümmetinin çokluğu ile gurur duymuştu. Allah-u Teala, bir gecede ümmetinden yüz bin kişiyi helâk etti. O Peygamber bu durumdan Allah-u Teala’ya şikayette bulundu. Allah-u Teala da ona şöyle buyurdu:

“Sen ümmetini çok fazla gördün ve onlara nazar değdi.”

O Peygamber: “Allah’ım Ben ümmetimi nazar değmesine karşı nasıl koruyabilirim?” dedi.

Allah-u Teala da ona şöyle dua etmesini tavsiye

“Cuma günü imam selâm verdiğinde, herkim ayağını bükmeden (namaz halini bozmadan) Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini yedişer kere okursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve kendisine Allah-u Teala’ya ve ahiretgününe inananların sayısınca ecir verilir” 9- “Enes (radıyallahu anh) ‘dan rivayet edildiğine göre, RaSUİUİlah (sallallahü aleyhi vesellem) ŞÖyle buyurdu:

İmam-ı Gazali, bu kişinin bir Cumadan öbür Cumaya kadar şeytandan da korunacağını ifade etmiş, Ali el- Muttaki de, Kenzü’l Ummal’de bu vazifeyi yapan kişinin hem kendisinin, hem çoluk-çocuğunun ve malının bir hafta boyunca koruma altına alınacağına dair hadis-i şerif zikretmiştir.”

■Beled suresi yazılıp çocuğun üzerine asılırsa bütün ağrı ve sancılardan korunmuş olur.

■Zayıf ve devamlı hastalanan çocuğun üzerine aşağıdaki dua okunur, yine aynı dua misk safran ve gül suyu karışımı bir mürekkep ile yazılırda üzerlerinde taşıması sağlanırsa, vücutları kuvvetlenir ve her türlü hastalıktan beri
Altını Islatan Çocuklar îçin

1 – Altını ıslatan çocuklar için bir suya Mudaffifin suresi 10 defa okuyup içirilir.

2-       “İsra suresinin 110. ayetini okumaya devam edilirse çok faydalı olur.”11981

BAL: Bal, yatağını ıslatan çocuk için gayet faydalıdır.

DEVE: Devenin tüyleri, çocuğun uyluğuna bağlanırsa yatağına işeyen çocuk yatağına işemez.

FUNDA: Funda çiçeği, civan perçemi ile beraber kaynatılıp içilmeye devam edilir.

HAVLICAN: Havlıcan kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir. Havlıcan, civan perçemi öğütülüp, incir, hurma ve balla karıştırılarak macun yapılıp yenmeye devam edilir.

Keke ve Konuşamayan Çocuklar İçin

1-       KASİDE-İ BÜRDE: “Dört yaşına geldiği halde konuşamayan bir kız çocuğuna Kaside-i Bürde okundu. Dilsiz lâl sanılan kız çocuğu konuşmaya başladı.”

2-       “Kekemelik için her gün 3 defa inşikak suresi okunur.”

3-      “Konuşmakta güçlük çeken çocuk üzerine her gün İsra suresi okunursa şikayetleri kaybolur.”1201

4-       “Konuşmakta güçlük çeken bir kimse, her gün bir bardak suya 801 defa “Ya Evvel (cellecelalohü)Ya Ahir (celle celaluhu)

ismini okuyup içerse bu dertten kurtul ur.”

AK GÜNLÜK: Günlük sakızı, çiğnenmeye devam edilir.

ÖRDEK: Ördek eti, güvercin yumurtası ve zeytin yağıyla pişirilip kekeme çocuklara yedirilir.

Hafızanın Kuvvetlenmesi ve Unutkanlık İçin

1-        “Aşağıda gelecek olan ayet-i kerimeleri, bir kimse içilmesi uygun olan bir suya okuyup, o suyu evde pişirilmekte olan yemeğe kor ve bu yemeği çocuklarına yedirirse hayret edecek neticeler meydana gelecektir.

Ayetler şunlardır:”

2-       “Zekâsının,     ilminin     ve                   malının artmasını          ve

unutkanlıktan kurtulmayı arzu eden kimse, her sabah namazından sonra.

3-       “Her işittiğini aklında tutmak isteyen kimse, her gün 24 defa aşağıdaki duayı okur ve buna 40 gün

devam ederse hafızası son derece kuvvetlenir.”

5-     “Çok unutkan kişi farz namazların sonunda on kere
“Allahürrahmanü” diye zikreder. Sonra Rasulullah (sallallaho aleyhi ve sellem) ve Ehl’i Beyt’ine bir defa Fatiha suresini okuyup hediye eder. Böylece dünyada bize merhamet buyuran Allah-u Teala duasını kabul eder, artık o kul inşallah bildiğini unutmaz, duyduğunu ezberler.””Zihin açıklığı için 7 defa sabah 7 defa akşam okunur.”

6-     “Bir kimse ağır tabiatlı ve kıt zekâlı olup okuduğunu ezberleyemeşe Erba’ın-i İ/drisiyye’nin^altıncı ism-i şerifini

Her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 27 kere (bir rivayet sabah namazından sonra yüz kere) okumaya son derece gayret etmelidir.

İşte böyle yapanın kalbini Allah-u Teala safi ve parlak ayna gibi türlü türlü ilimlerle nurlandırır, artık o kişi işittiği her işareti ve ibareyi kavrar, ezberlediğini unutmaz, hatta insanlara öğretmeye de başlar. İsm-i Azam dualarından nasip alır ve biiznillah kimsenin bilemeyeceği ilim ve marifet kapısı kendisine açılır.”’2081

Her kim Besmele-i şerifi içinde su olan bir kaba 786 kere okurda anlayışı ve zekası kıt olan kişi yedi gün boyunca güneş doğarken bu sudan içerse zekası kuvvetlenir ve her işittiği şeyi ezberlemeye başlar.

[1] Kehf suresinin 79-80-81 ve 82. ayeti kerimeleri üç kere okunursa uykusu kaçan, bağıran, huysuz olan çocuk sekinet bulur.