Merdiven Kullanıldığında Allah’u Ekber Denmesi

By | 30 Ağustos 2014

zikir-duaEbu Musa el-Eş’ari şöyle demiştir: Bizler Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem ’in beraberinde bir seferde bulunduğumuz sırada, yüksek bir yere çıktığımız zaman, yüksek sesle tekbir getirirdik. Bunun üzerine Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem “Nefislerinize acıyınız! Çünkü sizler ne bir sağırı çağırıyorsunuz, ne de bir gaibe sesleniyorsunuz. Muhakkak ki sizler iyi işiten, mükemmel gören ve size çok yakın olan Allah’a dua ediyorsunuz” buyurdu. Ebu Musa dedi ki: Sonra Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem benim üzerime geldi. O sırada ben gönlümden “La havle ve la kuvvete illa billâhher çare ve kuvvet ancak Allah ile olur” diyordum. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bana “Ey Abdullah b. Kays! La havle ve la kuvvete illa billâh sözünü söyle, çünkü o cennet hâzinelerinden bir hazinedir” buyurdu ya da “Sana cennet hâzinelerinden birini göstereyim mi?” dedi.
Açıklama:
Yukarıdaki hadisimizde yüksek bir yere çıkıldığında tekbir getirildiğini görmüş olduk. Kullandığımız merdivenler de bir nevi yüksek bir yere çıkmış gibi olacağımızdan her basamakta ‘Allah’u ekber dersek bu sünneti ihya etmiş oluruz.