Anne ve Babaya Yapılacak Bir İyiliğin Duaların Kabulüne Yansıması

By | 9 Eylül 2014

namaz-kildiran-seccade

 

dua-etmekkiyilik yapan kişi, Allah’ın izniyle kötülüğü yener. Emniyetin, selametin ve sağlığın olduğu dönemlerde iyilik yapmak, sıkıntının, emniyetsizliğin ve belaların olduğu vakitlerde kurtuluşa erme vesilesidir.!

Güvenli vakitlerde Allah’ı tanıman, sıkıntılı vaktinde Allah’ın seni tanımasına sebep olur.

İyilik yapmanın en güzel çeşidlerinden biriside ana babaya iyilik yapmandır. Özellikle yaşlandıkları zamanda… Belaların ve sıkıntıların giderilmesinde ne ka­dar büyük rol oynadığını gözlerinle gör.

• Buhari ve Müslim, Abdullah bin Ömer’den rivayet ettikleri hadiste Pey­gamber efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmaktadır;

“Bir zamanlar üç kişi yolda giderlerken kendilerini yağmur tutmuş ve dağda bir mağaraya sığınmışlar. Arkasından mağaranın ağzına dağdan bir kaya düş­müş ve onları kapamış. Bunun üzerine yolcular birbirlerine:

–         Bakın Allah için sâlih amel işledinizse, o ameller vasıtasıyle Allah’a dua edin. Ola ki, Allah bu kayayı sizden açar, demişler, içlerinden biri:

–         Allah’ım! Benim iki ihtiyar geçkin ana-babamla, bir karım ve küçük çocuk­larım vardı. Onlara iyi bakardım. Hayvanlarımı yanlarına getirdiğim vakit süt sağar, evvelâ annemle babamdan başlayarak çocuklarımdan önce onlara içirir­dim. Şu var ki: Bir gün ağaçlık beni uzaklara götürdü de akşamlayıncnya kadar gelemedim. Ve onları uyumuş buldum. Hemen evvelce yaptığım gibi sut sağdım. Ve kabı getirerek başlarının ucuna dikildim. Onları uykularından uyandırmaya kıyamıyor; çocuklara da onlardan evvel süt vermekten çekiniyordum. Çocuklar ayaklarımın dibinde çağrışıyorlardı. Benim ve çocukların hâli bu minval üzere fecir doğuncaya kadar devam etti. Eğer benim bunu senin rızanı dileyerek yaptı­ğımı biliyorsan, bu kayadan bize bir miktar; arala da, ondan gökyüzünü görelim, demiş. Bunun üzerine Allah kayanın bir miktarını aralamış ve ondan gökyüzünü görmüşler. Diğeri:

–         Allah’ım! Benim bir amcamın kızı vardı. Onu erkeklerin kadınları sevmesi­nin en son derecesiyle sevmiştim. Ondan kendisiyle beraber olmayı taleb ettim. Ama o, kendisine yüz altın getirmedikçe bunu kabul etmedi. (Çalışıp) Yoruldum. Nihayet yüz altını topladım ve ona götürdüm. Ayaklarının önüne oturduğum­da:

–         Ey Allah’ın kulu! Allah’dan kork ve bu mührü haksız yere açma!

Dedi. Ben de yanından kalktım. Eğer bunu senin rızanı dileyerek yaptığımı biliyorsan, bu kayanın bir kısmını bize aç, demiş. Allah Teâla da onlara (bir mik­tar daha) açmış, öteki:

–         Allah’ım! Ben bir ölçek pirince bir çırak tutmuştum, işini bitirdiği vakit:

–         Bana hakkımı ver! Dedi. Ben de kendisine ölçeğini arzettim. Fakat o kabul etmedi. Onu ekmeye devam ettim. Nihayet o pirinçten çobanları ile birlikte bir sürü sığır elde ettim. Derken bana geldi ve:

–         Allah’dan kork da benim hakkıma zulmetme! Dedi. Ben:

–         Çobanlarıyle beraber şu sığırlara git de onları al! Dedim. (Bu sefer):

–         Allah’dan kork! Benimle alay etme! Dedi.

–         Ben seninle alay etmiyorum. Bu sığırları çobanlarıyle birlikte al!

Dedim. O da aldı, götürdü. Eğer bunu senin rızanı taleb için yaptığımı bili­yorsan, bize (kayanın) kalan kısmını da aç! Demiş. Bunun üzerine Allah kalan kısmı da açmış.”

Açıklama:

“Onları uyandırmak istemedim” sözünden şu faydalı noktalara varabiliriz;

Bu adam ana ve babasına en ufak bir sıkıntı dahi vermek istemiyor. Hâlbuki uyandırmış olsa, sütü içmeleri için uyandıracak. Ama düşündü, kendi kendine uyumakmı yoksa uyanıp sütü içmekmi daha iyi dedi. Uyandırılmamalarını daha doğru gördü.

Buna binaen kişi ana babasını sıkıntıya düşürücü şeylerden uzaklaşmalı, dayanamayacakları üzüntüleri onlardan uzak tutmalıdır. Duadan başka yapabi­lecekleri bir şey olmayan, ne hayır getirici nede kötülüğü giderici yapıya sahip olmayan iki yaşlı insana üzücü olayları aktarmada ne gibi bir fayda olurki?

Onları üzmeden ve tedirgin etmeden güzel dualarını al. Eğer ticaretle uğraşı­yorsan, bazen kazanıp bazen kaybediyorsan, yaptığın zararı onlara aktarmanda ne fayda olurki?

Eğer bir nimet senden alınmışsa, sana nice nimetler verilmektedir. Neden Allah’ın verdiği onca nimeti gizliyorsunda, bir nimet alınınca şikayette bulunu­yorsun?

Bunun gibi yeni evlenmiş kız, kocasından gördüğü olumsuzlukları hemen anasına veya babasına aktarmamak, onları üzmemelidir. Çünkü yeni evlenen kişilerde olumsuzluklar olabilir. Her eşin değişik yapısı, ahlakı ve karakteri vardır. Bir müddet geçtikten sonra birbirlerine alışacaklar ve birbirlerini seveceklerdir. Ancak durumları düzeltmek ya da altından kalkılmayacak sıkıntılar varsa o za­man ana babaya anlatılır.

Az önce okuduğumuz hadisi şeriften şunuda anlarız; Eğer çocuğun elinde bir yiyecek varsa, onu ana baba ve çocuklar arasında paylaştıracaksa, önce ana babasından başlamalıdır.