Babanın Görüşüyle Annenin Görüşü Çelişirse Hangisine Uyulacağı

By | 9 Eylül 2014

hac-umre-seti

 

annebabaGörünen odur ki, öncelikle takvaya ve iyiliğe en yakın olan uygulanır. Eğer doğru olanı görülmezse, yaşantı ve geçinmeyle ilgili olursa ananın sözü öne ge­çirilir. Çünkü onun hakkı daha büyüktür. Ancak genel durumlar olup babanın bu konuda tecrübesi daha fazla ise, babanın sözü tercih edilir. Allah en iyi bilendir.

İmam Gazali der ki: İhtiram ve saygı konusunda babanın hakkı öne geçirilir. Hizmet ve faydalı olmalı konusunda ana hakkı öne geçirilir. Eğer ana babası beraber içeri girerlerse babası için kalkar. Eğer nafaka verecekse ve yeteri kadar parası yoksa önce anasını tercih eder.

Eğer oğlu ile babasının ev konusunda görüşleri çelişirse hangisi daha doğru ve isabetli ise o alınır. Aksi halde babanın görüşü alınır. Çünkü evde çoban olan ve güttüğünden sorumlu olan odur.

Buhari ve Müslim İbni Ömer’den rivayet ederler, Peygamber efendimiz -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmaktadır;

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden mes’uldür. İnsanlara hükmeden emir bir çobandır; o sürüsünden mes’uldür. Kişi ailesi fertlerine çobandır. O da onlardan mes’uldür. Kadın kocasının evine ve çocuklarına çobandır; o da onlar­dan mes’uldür. Köle, sahibinin malına çobandır; o da ondan mes’üldür. Dikkat! Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden mes’üldür.”

Açıklama:

Çocuk eğer anababasmın tartışmalarını görürse, aralarını güzellikle bulma­lıdır. Barış daha hayırlıdır. Hiç birine eliyle veye diliyle saldırmamak, eziyet ver­memelidir. Çünkü Allah’u Teala iyi davranmamızı emreder.