Lut Kavmi

By | 23 Mayıs 2014

hasema

lut kavmi

Gelmiş geçmiş kavimler arasında hiç şüphesiz en sapkın kavim Lut kavmidir. Azgınlıkları yüzünden Lutkavmine büyük bir azap gelmiştir.Lut kavminin helakıyla ilgili bize bildirilen ayet, hadis ve  hikaye şöyledir.

Ayet:”Lut da bizden aldığı vahiyle kavmine dedi ki: Siz kesinlikle dünyada daha önce hiç kimsenin yapmadığı, iğrenç şeyler yapıyorsunuz.”

(Ankebut; 28)

Hadis: “Benden sonra en korktuğum şey ümmetimin Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır.” (Tirmizi, İbn Mâce)

Hikâye: Lut Kavminin Helaki

Hz. Lut’un peygamber olarak gönderildiği kavim çok azgındı ve er­keklerle münâsebeti âdet haline getirmişlerdi. Bu iş için de bilhassa genç delikanlılar üzerinde kötü emel besliyorlardı. Lut (as) kavmine: “(Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güveni­lir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı çıkmaktan sakının ve bana itaat edin.” dedi. Fakat onlar dinlemediler ve “Ey Lut! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın!” dediler. Lut (as) onları azapla korkuttuğu halde onlar inanmadılar, sapıklıklarına devam ettiler ve böy­lece Allah’ın azabını hak ettiler. Allah’ın elçileri Cebrail, Mikail ve İsrafil (as) birer genç delikanlı olarak Lut’a (as) misafir oldular. Ancak genç delikanlıları gören kavmi Lut’un kapısına dayandılar ve delikanlıları istedi­ler. Lut (as) “Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir. Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde be­ni rezil etmeyin!” dedi. Fakat onlar; “Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin” dedi­ler. Lut’un (as) çaresizliği üzerine melekler; “Ey Lut! Biz Rabbinin elçile­riyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle (yola çıkıp) yürü. Karından başka hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan (azap) şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan (helak) zamanı, sabah vaktidir” dediler. Lut kavminin helaki sabah vakti gerçekleşti. O şehrin altı üstüne geçirildi ve üzerlerine taşlar yağdırıldı-

100. GÜN