Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir Ve Anlamları Nedir?

By | 3 Haziran 2014

kuran

Allahın zati sıfatları nelerdir ve anlamları nedirYüce Allah’ın (c.c.) sıfatları ikiye ayrılır. Bunlar zati sıfatları ve subuti sıfatlarıdır. Bu iki grup sıfatları ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Öncelikle Allah’ın zati sıfatları nelerdir ve anlamları nedir ? bu sıfat grubunu açıklamak istiyoruz;

Allah (cc)’ın zâtî sıfatları altıdır ve sırası şöyledir:Vücut, Kıdem, Beka, Vahdaniyyet, Muhalefetü’n Li’l-Havadis, Kıyam bi-nefsihi

Allah’ın zati sıfatları nelerdir ve anlamları nedir?

  1. Vücut: Var olması demektir. Allah Teala (cc) vardır, yokluğu düşünüle­mez.
  2. Kıdem: Ezelî olması, başlangıcı olmaması. O’nuıı hayatının bir başlangıcı yoktur. Doğmamıştır veya yaratılmamıştır. Sonradan var olan bir varlık değildir.
  3. Beka: Hayatının sonu olmamasıdır. Bütün varlıkların hayatının sonu var­dır, bir gün ölüp yok olacaklardır. Fakat Allah (cc), hiçbir zaman ölmeyecektir. O nun için son bulmak yoktur.
  4. Vahdaniyyet: Her bakımdan bir ve tek olması; eşsiz, benzersiz yegâne ol­ması demektir. Onun gibi hiçbir şey yoktur.
  5. Muhalefetü’n Li’l-Havadis: Sonradan olan hiçbir varlığa benzememesi demektir. Kendisinden başka hiçbir varlığa benzemez. Biz O’nu nasıl düşünür­sek düşünelim, O, bizim düşündüklerimizden tamamen başkadır. Esasen Allah (cc) böyle midir, şöyle midir diye düşünmek ve bir şekil vermeye çalışmak doğ­ru değildir. Bu, insanın kudreti haricindedir. Bizler, Allah (cc)’ın zâtını değil, sı­fatlarını düşünüp O’nu bilmeye çalışmalıyız.
  6. Kıyam bi-nefsihi: Varlığının kendi zatından olması, varlığının başka bir şeye muhtaç olmaması. Var olabilmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmaması demek­tir. Var olabilmek için zamana, mekâna veya bir müsebbibe ihtiyacı yoktur. Ken­di varlığı ile kaainıdir.

Allah’ın zati sıfatları nelerdir ve anlamları nedir sorumuzun açılaması bu şekildedir.