Mezhep Değiştirilebilir Mi?

By | 3 Haziran 2014

pardesu

mezhep değiştirilebilir miMezhep değiştirilebilir mi? değiştirilirse nasıl değiştirilir,dinimize göre mezhep değiştirmek caiz mi?

Bizim için din olarak asıl olan, Kurânı Kerim ve onu açıklayan sünnet-i Rasulüllah’tır. Mezhepler bu asla giden yollardır, gaye de­ğil vasıtadırlar. Ancak günümüzde hak bir mezhebe bağlı olmadan Kurâna ve Sünnete ulaşmak çok zor olduğundan, bizler gibi müçtehit olmayan insanların, bu gayeye, hazır bir yolla/mezheple ulaşma­ları, pratik anlamda gereklidir. Herhangi bir mezhebe göre yaşamak, Kurânı ve sünneti bırakıp o mezhebin imamının görüşlerine göre yaşamak değil, Kurân’ı ve sünneti onun anlayışı ile anlamayı kabul­lenmek demektir. Onların “mezhep” denen görüşleri de Kurândan ve sünnetten alındığına göre, bir mezhebe uymaya gerek yoktur, her­kes Kurân ve sünnete göre yaşamalıdır, demek, dört değil, dört yüz milyon mezhebin olmasını istemektir.

Mezhep değiştirilebilir mi; kişi dilediği mezhebi seçmede hürdür. Zaruretler, zorlanmalar olduğu anlarda da diğer mezheplerden görüşler alabilir. Ama fertlerin gerek insanlarla, ge­rek Allah’la yaptıkları/başladıkları anlaşmaları/akitler ve ibadetle­ri başladıkları gibi bitirmeleri gerektiği için, zaruret yokken başka mezheplerin görüşlerine başvurma, yine pratik anlamda caiz değil­dir, denmiştir.

Kısacası Mezhep değiştirilebilir mi sorusunun cevabı ise mezhep değiştirmekte bir mahzur yoktur.