Cahiliye Dönemi

By | 3 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

cahiliye dönemiİslâmiyet’ten önce Arabistan’da yaşanan döneme “cahiliye dönemi” denir. Bu dönemde cehaletin her türlüsü mevcuttu.

Cahiliye döneminde güçlü olanlar zayıf olanları eziyordu. Hakkı elinden alman zayıflar koruya­cak hiçbir merci yoktu. Kadınların durumu içler açışıydı. Hiçbir hakları yoktu, bir eşya gibi alınıp satılabiliyorlardı. Kız çocukları, utanç ve zayıflık vesilesi ola­rak görüldüğünden diri diri toprağa gömülüyorlardı.

Cahiliye döneminde inanç bozulmuştu. Tek olan Allah (cc) yerine, insanlar elleriyle yaptıkları cansız ve aciz putlara tapıyorlardı. Hz. İbrahim (as) ve oğlu İsmail (as) tarafın­dan Allah (cc)’a ibadet için yapılan Kabe’nin içine ve avlusuna putlar doldurul­muştu. Ahlâk bozulmuştu. İçki, kumar ve her türlü ahlâksızlık toplumu kuşat­mış, hoşgörü ve merhamet duyguları kalplerden silinmişti. Dünyanın diğer yer­leri de benzer durumları yaşıyordu. Her tarafı ahlâksızlık ve fuhuş kaplamıştı.

İnsanlığa doğruyu, iyiliği, güzel ahlâkı ve insanca yaşamayı öğretecek bir peygambere büyük ihtiyaç vardı.