Allah’ın Yüceliği

By | 3 Şubat 2014

allah'ın yüceliği

Allah’ın Yüceliği ile ilgili Ayet: De ki: “İster ona inanın, ister inanmayın: O, daha önce kendile­rine ilim verilenlere okunduğu zaman, çenelerinin üstüne kapanarak sec­de ederler. Ve derler ki: Rabbimiz yücedir, Rabbimizin vaadi gerçekten gerçekleşmiş bulunuyor.”(İsra; 107, 108)

Allah’ın Yüceliği ile ilgili  Hadis: Hz. Peygamber (sav) ,’Ululuk nedir?’ Denilince ; “Darlıkta da olsan ihsanda bulunman ve suçu affetmendir.” 1 Yücelik nedir?’ denilin­ce de: “Güzel işleri yapmak ve kötü işleri terk etmektir.” buyurmuştur.

Allah’ın Yüceliği ile ilgili  Hikâye:

Hiç şüphesiz, ululuk Allah’a mahsustur. O, hem zatı, hem sıfatlan iti­barıyla en yücedir. O halde kula yaraşan, o yüce Rabbin emirlerine uy­mak; başkasının emrini O’nun emrinden üstün tutmamaktır. Her şeyin maliki ve sahibi o’dur. İnsana bir yarar murad ettiğinde buna engel ola­cak; bir zarar murad ettiğinde de onu defedecek kimse yoktur.