Ölüm Anında İmanlı Gitmek İçin Okunacak Dua

By | 3 Şubat 2014

Ölüm Anında İmanlı Gitmek İçin Okunacak Dua Arapçası;

 

ölüm anında imanlı gitmek için okunacak dua

Ölüm Anında İmanlı Gitmek İçin Okunacak Dua Okunuşu: “La ilahe illallahu’l-mevcudu bi-küllizeman.

La ilahe illallahu’l -ma’budu bi-külli mekân. La ilahe illallahu’l-ma’rufu bi-külli ihsan. La ilahe illallahu’l-mezkûru bi-külli lisan. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fi şe’n. La ilahe illallahu’l-emanu’l-emanu min zevali’l-imani ve min şerri’ş-şeytani ya kadime’l-ihsan, ya Gafuru, ya Gufran, bi rahmetike ya erhame’r-rahimin, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain. Ya Allah ya Allah.”

Ölüm Anında İmanlı Gitmek İçin Okunacak Dua Anlamı: “Allah’tan başka ilah yoktur. O, yüce Allah her za­man var olmuştur. Allah’tan başka ilah yoktur. O, yüce Allah ki her mekânda sadece ona ibadet edilir. Allah’tan başka ilah yoktur. O her iyiliğin sahibidir. Allah’tan başka ilah yoktur. O, her lisanla zikredilendir. Allah’tan başka ilah yoktur. O, her an yeni bir işle ve yaradılışla meşguldür. Allah’tan başka ilah yoktur. Şeytanın şerrinden ve imanın kaybedilmesinden sadece ona sığınılır. Ey ihsanı hep var olan, ey bağışlayan ve mağfiret sahibi olan. Senin rahmetinle Sana sığınırız ey Rahman salât ve selam efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ ya (s.a.v.) olsun.. Ey Allah. Ey Allah…