Allah (cc)’ın Yarattığı Tek Şey Güzelliktir

By | 1 Ağustos 2019

Allah (cc), tüm kainatı, gezegenleri, yerleri ve gökle­ri, ikisi arasında olan her şeyi yaratan ve onlara en güzel şekli verendir.

“Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kı­lan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?” (İnfitar, 6-8. ayetler)

“Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin, 4.ayet)

Ayet-i Kerimeler ışığında görüyoruz ki; Allah (cc) yaratmış olduğu tüm mahlukatı en güzel şekilde yarat­mıştır.

Evvela insan kendi anatomisi üzerinde bir inceleme yapacak olsa; onun mükemmel işleyen bir makine oldu­ğunu görecek ve hayrete düşecektir. Sonra kainata bir göz gezdirse, güneşe ve onun hareketlerine, aya, yıldız­lara, gökyüzüne, bulutlara, yağmurun düşüşüne, ağaçla­ra, toprağa, çiçeklere, yapraklara… daha nice sonsuz ya­ratılmış olan nimetlere göz gezdirecek olsa, ayet-i keri­menin tabiri ile; gözleri bakmaktan yorulacakta yine bir noksan göremeyecektir.

Rabbimiz, bizi en güzel şekilde yaratandır. Bizlere istifade edilen nimetleri en mükemmel hale koyan ve bi­zim istifademize sunan Allah (cc)’a Hamd olsun.

Bizleri vermiş olduğu nimetlere nankörlük etmekten ve isyana düşmekten muhafaza eylesin. Yaratmış olduğu güzellikleri müşahede edip kendisini teşbih eden ve razı olacağı işler ile meşgul olan, kalbi nur, etrafı nur, vicda­nı huzur ve hayatı mutluluk üzerine inşa eden kulların­dan eylesin.