Allah’ın Temiz Olan Şeyleri Sevmesi

By | 17 Kasım 2014

Allah (c.c)Saîd ibnu’l-Museyyeb (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edildiğine göre, o, Rasulullah (sallalâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işitmiştir:
“Allah güzeldir, güzel olan şeyleri sever. Temizdir, temiz olan şeyleri sever. İkram sahibidir, ikramda bulunan kimseleri sever. Cömerttir, cömert olan kimseleri sever. Siz de evlerinizi zannedersem ‘havlularınız’ dedi temiz tutun. Yahudilere benzemeyin.”