Sütü Az Olan Anneler İçin Dualar

By | 17 Kasım 2014

sutu-az-olan-anneler-icin-dualarBazı anneler çocuklarını çok emzirmek istedikleri halde sütleri azdır. Herkes bir şey yemesini önerir, bunlar sadece annenin kilo almasına yarar. Sütü az olan anne aşağıdaki reçeteleri uygularsa sütünde çoğalmayı gözleriyle müşahede edecektir.

1- Ya Metinü  ismi şerifi bir bardağa yazılır daha sonra bu bardaktan su içirilirse sütü çoğalır.

2- Aşağıdaki ayetler misk, safran ve gülsuyu karışımı bir mürekkep ile bir kâğıda yazılıp içme suyuna bırakıldıktan sonra bu sudan içmeye devam eden sütü az olan anne kısa zamanda bu şikayetinden kurtulur.

‘Yefalüllahü ma yeşaü ve yehkemü ma yürid. Ve cealna min beyni eydihim şedden ve min halfihim şedden fe eğşeynahüm fehüm la yübsırun. Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azıym. ’

3- Bu yazacağımız ayetler yazılıp sütü az olan kadının boynuna asılır.

‘Ve inne leküm fil enami le ıbraten nüskıyküm fi büdunihi ve enharun min lebenin lem teğayyer da’mühü min beyni fersin ve demin lebenen halisan saiğan lişşaribiyn.