Allah’ın Kula Yakınlığı

By | 27 Ocak 2014

kulun allaha yakınlığı

Allah’ın Kula Yakınlığı  İle İlgili Ayet: “Kullarım Beni sana soracak olursa muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.”

(Bakara; 186)

Allah’ın Kula Yakınlığı  İle İlgili  Hadis: “Allahu Teâlâ buyuruyor ki; ‘Kim benim velilerimden birisine düşmanlık yaparsa, ben ona karşı  harp açarım/ondan dostumun intika­mını alınm. Bir kulum farz kıldığım amelleri yaparak bana yaklaştığı gi­bi, hiçbir şeyle bana yaklaşanaz. Kulum nafile ibadetleri ile de devamlı bana yaklaşır. Nihayet onu severim. Ben bir kulumu sevdiğim zaman, (kendisine vereceğim özel nurum ile) onun işiten kulağı, konuşan dili, gö­ren gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, anlayan kalbi olurum. O artık benim­le işitir, benimle konuşur, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür, be­nimle anlar. Benden bir şey isterse, istediğini veririm; bana sığınırsa ken­disini korurum.”

(Buhari, Rikak, 38; İbnu Mace, Fiten, 16; Beğavi, Şerhu’s-Sünne, I, 142)

Allah’ın Kula Yakınlığı  İle İlgili  Hikâye:

Kulun Allah’a Yakınlığı

Arifler demişlerdir ki: “Her kulun, Allah’ın azamet ve kudretinin tecel­lilerini müşahededeki nasibi, tevhid ilminden ve nurundan nasibi kadar­dır. Tevhiddeki nasibi, yakîni miktanncadır. Yakîni de Cenab-ı Hakk’a yakınlığı nispetindedir. Kulun Allah’a yakınlığı, Allah’ın onun kalbine ya­kınlığı miktanncadır. Allah’ın kalbe yakınlığı, ondaki marifet ilmi ve ila­hi bilgideki genişliği kadardır. Kalbin iman ve marifetle genişlemesi, Al­lah’ın ihsanı miktanncadır. Allah’ın kuluna ihsanı, ona yaptığı inayeti ve tercihi kadardır. Bundan öte, Allah’ın ilmi vardır. Bütün bunlar, bizlere kapalıdır; onlar ilahi kudretin sim ve bilemediğimiz tecellileridir.”