Allah’ın İsimlerinin Anlamı -4

By | 1 Ekim 2014

esmaül hüsna sayısıEL AZİM: Azim
Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.
ELGÂFÛR: Gafur
Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.
Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek isteklerini yerine getirir.
EŞ ŞEKÛR: Şekûr
Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren Günde Zikir Sayısı: 526 Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.
Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.
ELALİYY: Aliyy Pek yüce, Pek yüksek  Günde Zikir Sayısı: 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için
Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sa-yar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.
EL KEBÎR: Kebir En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için okunur.
Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, görevlerine ve işine geri döner.
EL HAFÎYZU: Hafız Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998
Nefsinin ve malının korunması için okunur.Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.
EL MUKÎT: Mukit Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren Günde Zikir Sayısı: 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için
Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.
EL HASÎB: Hasib Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak için okunur.Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafın-dan sevilip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.
EL CELÎL: Çelil
Celalet ve Ululuk sahibiGünde Zikir Sayısı: 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.
Ya Çelil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli yerlerde emin olur. Okuyanın ahlakı düzelir.
EL KERÎM: Kerim Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.
Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açı-lır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.