Allah’ın Basar Sıfatı

By | 7 Şubat 2014

Allah'ın Basar sıfatı

Allah’ın Basar Sıfatı ile ilgili Ayet: “Şüphesiz Alah, göklerin ve yerin görülmeyen esrannı bilir. A- lah yaptıklarınızı görür. “(Hucurat; 18)

Allah’ın Basar Sıfatı ile ilgili Hadis: “Ben, farz ve nafile ibadetlerle bana yaklaşan kulumu sevdi­ğim zaman, onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olu­rum. O benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Bana sığınırsa onu himaye ederim. Benden bir şey isterse kendisine veririm. ” (Buhari, İbnu Mace, Ahmed)

Allah’ın Basar Sıfatı ile ilgili Hikâye:

“Alah’ın Göremeyeceği Bir Yer Bulamadım!”

Eski zamanda bir hoca, talebelerinden birini, çalışkanlığından ve ze­kasından dolayı diğerlerinden daha çok seviyordu. Hocanın bu sevgisi diğer öğrenciler tarafından biliniyor ve için için kıskanılıyordu “Hoca ne­den yalnız bu arkadaşa ilgi ve yakınlık gösteriyor?” şeklinde laflar edi­yorlardı. Hoca da onların bu tür düşüncelerinin farkındaydı.

Hoca bir gün derse gelirken yanında öğrencilerinin sayısınca kuş getir­di. Her öğrenciye bunlardan bir tane vererek, “Haydi yavrularım, bu kuşla­rı hiç kimsenin görmediği bir yerde kesin getirin, ama dikkat edin hiç kim­se görmesin” dedi. Bunun üzerine talebeler sağa sola dağıldılar, bir müddet sonra da kuşlan kesip kanlannı akıta akıta dönmeye başladılar. Kimileri övünüyordu: “Ben falan yerde kestim, hiç kimse görmedi” diye… Hoca da böyle övünenlere “aferin” diyordu. Biraz sonra bütün öğrenciler kuşlan kes­miş olarak döndüler. En sonra Hocanın sevdiği öğrenci geldi, üstelik kuşu da kesmemişti. Hoca sordu: “Oğlum, kuşu niçin kesmedin, bak arkadaşlarının hepsi kestiler, yoksa kimsenin göremeyeceği bir yer bulamadın mı?”

“Evet hocam, insanların göremeyeceği yer ben de bulabilirdim, ama Alah’ın görmeyeceği yer bulamadım.”

Bu cevap diğer öğrencilerin akıllarını başlarına getirdi. Yaptıklan dik­katsizliği anladılar.