Tag Archives: basar ismi

Allah’ın Basar Sıfatı

Allah’ın Basar Sıfatı ile ilgili Ayet: “Şüphesiz Alah, göklerin ve yerin görülmeyen esrannı bilir. A- lah yaptıklarınızı görür. “(Hucurat; 18) Allah’ın Basar Sıfatı ile ilgili Hadis: “Ben, farz ve nafile ibadetlerle bana yaklaşan kulumu sevdi­ğim zaman, onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olu­rum. O benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür.… Read More »