Allah’a Teslimiyet

By | 6 Şubat 2014

Allaha teslimiyet

Allah’a Teslimiyet ile ilgili Ayet: “Peki onlar, Alah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O’na teslim olmuş­tur ve O’na döndürülmektedirler.” (Al-i İmran, 83)

Allah’a Teslimiyet ile ilgili Hadis: Resûlullah (sav) “…Kim Alah’a iman ederse (Alah) onun kal­bini doğruya götürür.” (Teğabun.ll) mealindeki ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Bunlar kişinin maruz kaldığı musibetlerdir. İnanan ki­şi, (Alah’ın lütfü ve keremi ile) bu musibetlerin Alah’tan olduğunu bilir, Alah’ın takdirine teslimiyet gösterip, razı olur (ve sabreder).” (Buhari)

Allah’a Teslimiyet ile ilgili Hikâye:

Allah’a Teslim Olmak

Bir insan düşünelim. Bu insan hukuki bir problem yaşadığında ken­disini savunması için bir avukat tutacaktır. Avukatı tüm hukuki konula­rı kendisinden çok iyi bildiği için ona güvenecek ve vekâletini bu kişiye verecektir. Avukatının niteliklerine güvendiği ve ondan emin olduğu sü­rece, davası ile ilgili konularda içi rahat edecektir. Oysa hukuki konular­da bilgi sahibi olmadığı halde, bir avukata güvenmeyip, böyle bir sorum­luluğu kendisi üstlenirse gereksiz yere büyük bir sıkıntı ve zorlukla kar­şılaşacaktır. Veya hasta bir insan, kendisini doktoruna büyük bir iç ra­hatlığı ile emanet eder. Doktoru ne derse yapar, sözünü dinler. Doktoru­nun işinde ehil olduğuna güvendiği sürece, kendisi için başka bir ilaç ve­ya tedavi arayışı içinde olmaz. Bunlar bir insanın, niteliklerinden dolayı başka bir insana karşı duyduğu teslimiyet ve güven duygusunun birer örneğidir. İnsanın güvendiği bir varlığa olan teslimiyeti büyük bir huzur, rahatlık ve güven kaynağıdır. Alah’a olan güven ve teslimiyet ise, bura­daki örneklerle kıyaslanmayacak kadar büyük ve önemlidir.