Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua

By | 6 Şubat 2014

Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua

akıl hastalığı için okunacak dua

Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua Okunuşu: (İnnel hamde lillah, nahmedühu ve nesteınühu. Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resulüh…)

Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua Anlamı: “Gerçek hamd,Allah’a mahsustur.O’na hamd eder, ve O’ndan yardım dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu saptıramaz, kimi de saptırırsa, ona kimse hidayet edemez. Şahit­lik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resulüdür”

Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua İle İlgili Bilgi: Dımad, Mekke’ye gelmişti. Bu zat, şenue kabilesinden idi. Deliliği ve cin çarpmasını okurdu. Mekke’nin ayak takımlarından, Muhammed’in deli olduğunu işitmişti. İçinden: “Gitsem de şu adamı afsunlasam, belki Allah ona benin elimle şifa verir” dedi. Peygamber (s.a.v.) ile karşılaştı. “ Ya Muhammed! Ben bu hastalığı afsunlarım. Allah dilerse sana şifa verir, seni afsunlamamı ister misin?” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) de ona bu cümleleri okudu.

Dımad bu kelimeleri işitince, “bunları bana bir daha tekrar et” dedi.Peygamberimizde ona üç defa tekrar etti. O’da; Kahin­lerin, sihirbazların, şairlerin sözlerini dinledim. Bunlar gibisini işitmedim. Bunlar denizin derinliklerine inen (insanın içine iş­leyen) kelimelerdir. Ver elini sana biat edeyim”dedi ve biat etti.